• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مرکز آموزش

ثبت نام مدرک HSE

ثبت نام مدرک HSE

ثبت نام مدرک HSE

ثبت نام مدرک HSE  ، آموزش HSE  ، گواهینامه آموزشی ایمنی ، ثبت نام دوره های آموزشی

ثبت نام مدرک HSE  ، ارائه گواهینامه دوره آموزشی HSE ، ثبت نام مدرک معتبر HSE ،همانگونه که میدانید اینها عناوینی هستند که افراد جویای کاردردنیای اینترنت و گوگل جستجو میکنند.امابرای راهنمایی دقیقترافراددرجستجوی ثبت نام مدرک HSE ، و یاافراد بندنبال اخذ مدرک HSE ، بایدذکرنمود که بالاترین سطح اعتباری مدرک HSE ،ویاهرمدرک دیگری مسلما وزارت علوم میباشد، پس بالاترین سطح مدرک HSE ، و معتبرترین مدرک HSE ، داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی است.

امادربازارکارفعلی ،هستند بسیاری ازافرادی که بامدرک تحصیلی مختلف بدلیل استخدام در حوزه ایمنی ، یا استخدام کارشناس HSE ،بدنبال مدرک HSE ، ویا ثبت نام مدرک HSE ، برای استخدام خودهستند.

دراین بازارشلوغ بجز مدرک دانشگاهی HSE ، باید به چه مدرکی اعتماد نمود؟

مدرک HSE معتبر ، گواهی آموزشی HSE معتبر ، یا دوره های آموزش HSE ، به چه طریقی میباشد؟

بعداز وزارت علوم و مدرک HSE  دانشگاهی ، میتوان به سازمان فنی و حرفه ای ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعتماد نمود. درمورد سازمان فنی وحرفه ای که نیازی به توضیح و ارائه شناخت درباره این سازمان وجود ندارد و همگی با سازمان فنی وحرفه ای کامل آشنا هستیم، درزمینه آموزش های ایمنی ، آموزش HSE ، آموزش HSE کارگری ، یا آموزش ایمنی کارگری ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، یک مرکزی را تاسیس نموده است بنام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، که دوره های آموزشی ایمنی  ،دوره آموزش HSE ، دوره آموزشی ارزیابی ریسک ، و بسیاری دوره های ایمنی دیگر را برگزار ومدرک معتبر مورد تایید وزارت کار را صادرمینماید.

البته نمیتوان گفت که شما با آموزش HSE ، وداشتن مدرک ثبت نام HSE ، ویا گواهی آموزشی HSE ، ازمرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، صددرصد دراستخدام خودموفق خواهید شد یاخیر ، بلکه فقط میتوان اظهار نمودکه بجای اخذ مدرک HSE ، و دریافت گواهی آموزشی HSE ، ازمراکز خصوصی و غیرمعتبر ، میتوانید ازمراجع معتبر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ،استفاده نمایید و پس از شرکت در کلاسهای آموزشی HSE ، و شرکت در دوره های آموزش HSE  ،موفق به اخذ مدرک HSE معتبر ،خواهید شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی و هزینه کلاسها با ما تماس بگیرید.

 ۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱       ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت