• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

آشنایی با نوین سرت

نوین سرت به عنوان مشاور مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI)  در کمیته های متناظر تدوین استانداردهای بین المللی میباشد.

نوین سرت در حوزه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو و همچنین مشاوره درخصوص آگاه سازی در مورد مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،و مراجع معتبر صدور گواهینامه CE برای مشتریان ومتقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو ، فعالیت دارد.

حاصل حدودا 15 سال سابقه مشاوره و پیاده سازی در شرکتهای گوناگون ، ما را برآن داشت تا وبسایتی راه اندازی نموده، واز طریق ارتباط با مشتریان ، مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو و مراجع معتبر صدور نشان CE در ایران را معرفی نماییم و دست سودجویان را از بی اطلاعی مشتریان کوتاه نماییم.

مراجع اصلی صادر کننده ایزو در ایران ،توسط نوین سرت به شما معرفی خواهند شد تا باخیال راحت ، بتوانید گواهینامه ایزو اورجینال مورد تایید مراجع بین المللی و تحت اعتبار نهاد اعتبار دهی IAF دریافت نمایید. (توجه نمایید تنها مرجع اصلی اعتبار دهی گواهینامه ایزو ، مرجع IAF میباشد که در سایت اصلی سازمان بین المللی ISO ، معرفی شده است ، هیچ مرجع دیگری توسط سازمان ایزو تایید و اعلام نشده است. )

در خصوص دریافت گواهینامه CE نیز تنها مرجع اعتباردهی اتحادیه اروپا(NANDO )میباشد

تنها با یک تماس با مرکز نوین سرت ، مراجع معتبر صدور ایزو ، را بشناسید و باخیال راحت گواهی ایزو معتبر ، از مراجع اصلی ثبت شده در IAF دریافت نمایید.

لینکهای مرتبط با مراکز اصلی اعتبار ISO و CE

سایت اصلی سازمان ایزو : 

https://www.iso.org/home.html

تایید اعتباربخشی انجمن اعتباردهندگان بین المللی در سایت ایزو : 

https://www.iso.org/certification.html

نهاد اعتباردهی بین المللی IAF : 

https://iaf.nu/en/home/

مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI) : 

https://naciportal.isiri.gov.ir/portal/home/

مراجع معتبر صدور گواهینامه CE (NANDO) : 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

 

اخذ گواهینامه ایزو با نوین سرت چرا و چگونه ؟

چرا نوین سرت ؟

 • داشتن رزومه قوی درحوزه مشاوره و اخذ گواهینامه ایزو برای سازمانها
 • ارائه مشاوره پیاده سازی بصورت بهینه و مهندسی شده
 • معرفی مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزوIAF به متقاضیان
 • معرفی مراجع معتبر صدور گواهینامه( NANDO) CE به متقاضیان
 • خدمات پیگیری ثبت و صدور گواهینامه ایزو و CE از مراجع معتبر اصلی
 • تضمین اعتبار ، هزینه وسرعت درخصوص گواهینامه های دریافتی
 • صداقت و شفافیت درخصوص مراجع اصلی صدور
همکاران مرکز
 
 
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتریان
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • ISO29001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت ، گاز و پتروشیمی
 • ISO10006 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها
 • ISO21500 استاندارد ایزو مدیریت پروژه
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO10015 استاندارد ایزو مدیریت مراکز آموزشی
 • ISO17025 استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه
 • ISO/TS16949 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت در صنعت خودرو
 • ISO/IAIF16949 استاندارد ایزو در صنعت خودرو
 • ISO50001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی
 • GMP استاندارد ایزو اصول تولید خوب محصول
 • CE استاندارد صادرات محصول به اروپا
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO29001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی
 • ISO50001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی
 • ISO10006 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها
 • ISO21500 استاندارد ایزو مدیریت پروژه
 • ISO27001 استاندارد ایزو امنیت اطلاعات
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO IWA1 استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایت مشتری
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • ISO15189 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایت مشتری
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتریان
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • ISO10006 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها
 • ISO21500 استاندارد ایزو مدیریت پروژه
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO FSSC22000 استاندارد ایزو سیستم ایمنی مواد غذایی
 • نشان حلال
 • HACCP استاندارد ایمنی محصولات غذایی
 • ISO22000 استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایت مشتری
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • GMP استاندارد اصول تولید خوب
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدمات
 • ISO14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست
 • ISO45001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و سلامت
 • HSE-MS استاندارد ایزو ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • OHSAS استاندارد ایمنی
 • IMS استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی
 • ISO10668 استاندارد ایزو ارزش گذاری برند
 • ISO IWA1 استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی
 • ISO10002 استاندارد ایزو رسیدگی به شکایت مشتری
 • ISO10004 استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری
 • ISO15189 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
 • ISO17025 استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایش و کالیبراسیون

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت