• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مطالب مفید

مقالات

سیستم اطلاعات مدیریت MIS( Management Information Systems )

سیستم اطلاعات مدیریت MIS( Management Information Systems )

سیستم اطلاعات مدیریت MIS ،سیستمی برای‌جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز سازمان میباشد، سیستم اطلاعات مدیریت MIS اطلاعات رابه‌ منظور برنامه ریزی و کنترل تمامی فرآیندها درسطوح مختلف مدیریتی دراختیار کاربران یعنی همان مدیران وتصمیم‌گیران قرار میدهد. سخت افزار ، نرم افزار ، کارکنان ، سیستم‌های مخابراتی و داده‌ها اجزای تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) است.ورودی ، پردازش ، ذخیره‌سازی اطلاعات و داده‌ها و ایجاد خروجی‌هایی مانندگزارشات مدیریتی ازجمله فعالیت‌های سیستم مدیریت اطلاعات مدیریت می‌باشد.

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) سیستمی یکپارچه ازکاربر و سخت افزارها برای‌ارایه اطلاعات ، کنترل، ذخیره‌سازی و ایجاد خروجی‌های مطمئن میباشد. این‌سیستم ازسخت افزارها ، نرم افزارهای رایانه‌ای ، راهنماها و دستورالعمل ها ، انواع مدل‌هابرای تحلیل ، برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد. سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، اطلاعات اصلی رااز محیط پیرامونی سازمان دریافت و ذخیره ، به‌روزرسانی و مرتب میکند. پس‌از پردازش اطلاعات اصلی ، اطلاعات رابرای تصمیم گیری مدیران فراهم می‌آورد.

MIS اطلاعات دقیق و مشخصی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می‌دهد. همواره مدیران بدنبال کسب اطلاعات دقیق هستند. درگذشته‌گردآوری و تهیه و تنظیم اطلاعات برعهده کارکنان بود، به‌همین دلیل مجموعه اطلاعات درصحت و دقت‌شان کاستی هایی به‌همراه داشت. هرچه دقت درگردآوری و کسب اطلاعات بیشتر باشد برنامه ریزی دقیق‌تر صورت میگیرد. بنابراین‌از ام آی اس برای‌گردآوری اطلاعات دقیق جهت برنامه ریزی و کنترل و طراحی درجهت ارتقاء بخشیدن‌به فرآیندهای سازمانی استفاده میشود.

 

 

MIS

سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، اطلاعات گردآوری شده راپردازش ، تجزیه و تحلیل و ذخیره میکند.

 

 

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS درابتدابرای جلوگیری ازناتوانی افراددرگردآوری ، نگهداری و حفظ و بازیابی اطلاعات استفاده میشد. رفته رفته‌با پیشرفت رایانه‌ها ، سیستم MIS نیز روبه پیشرفت رفت‌وگزارشات دقیقی برای‌مدیران فراهم آورد.MIS درنیروهای انسانی ، حسابداری ، مالی ، تولیدی ، بازاریابی و... زیرمجموعه‌هایی‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS میباشد. ازمهترین کارهای MISمشخص نمودن تغییرات درون و برون سازمانی است .

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) ازطریق شناخت ، درک مسائل و مشکلات موجود ، مشخص نمودن اهداف منطقی و قابل دستیابی به‌مدیران کمک میکند.

درابتدا باآمدن سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کارکنان بیم داشتندکه MIS امنیت شغلی آنهارا کاهش ، آنها راکنترل ویاحتی بیکارسازد امادرحقیقت سیستم اطلاعات مدیدیت MIS باگردآوری اطلاعات دقیق و مشخص ، خوراک اصلی رابرای مدیران برای‌داشتن برنامه ریزی دقیق و کارآمد فراهم می‌آورد.

کارکنان باید بدانند استفاده ازتکنولوژی و رایانه نه‌تنها مانع ازپیشرفت و بیکاری آنها نشده ، بلکه سبب ارتقاء شغلی ، ایجاد رابطه مطمئن میان مدیران و کارکنان میشود.

وظایف سیستم اطلاعات مدیریت MIS چیست؟

MIS اطلاعات رابدرستی جمع‌آوری میکند. اطلاعاتی که‌در آینده استفاده میشود.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، اطلاعات گردآوری شده راپردازش ، تجزیه و تحلیل و ذخیره میکند.

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) اطلاعات راتوزیع وبه بازیابی و رساندن اطلاعات به‌واحدهای مختلف کمک میکند.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS در سیستم‌های جامع کیفیت TQM و همچنین درراستای پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی نظیر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 میتواند مدیران رایاری کند.

ویژگی های سیستم های اطلاعات مدیریت MIS چیست ؟

MIS سیستمی یکپارچه است‌که حجم بالایی‌از اطلاعات دقیق رادر اختیار تعداد زیادی ازکاربران قرار می‌دهد.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS پاسخگوی نیاز مدیران و کارکنان است.

ام آی اس اطلاعات رابه تمامی سطوح مدیریتی ارائه میدهد. ویک تصویر کلی‌از شرکت به‌ما می‌دهد.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS سبب میشودکه مدیران نقاط قوت و نقاط ضعف مجموعه خودرا باوجود گزارش‌های مشخص شناسایی کرده ودر جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موجود بپردازند.

MIS رابطه‌ای مطمئن میان کاربران و تکنولوژی ایجاد میکند ، دروقت وهزینه‌ها صرف جویی کرده ودرزمان اندکی امکان دسترسی به‌حجم بالایی ازاطلاعات برای کاربران زیادی رافراهم میکند.

استفاده از MIS آسان واز آغاز اهدافش مشخص است وازاین‌طریق میتوانیم برنامه دقیقی‌برای آینده تدوین کنیم.

ضعف های MIS درایران :

عدم انطباق سیستم پیشرفته اطلاعات مدیریت MIS بامحیط های سنتی سازمانها درایران.

استفاده‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS توسط افراد کم تجربه بامهارت پایین که‌سبب بروز مشکلاتی می‌شود.

درواقع پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 واستفاده‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS کمک میکند تادرهر مرحله اهداف خودرا بدرستی شناسایی کرده ، چنانچه ازهدف دور شدیم دلایل انحراف رایافته و برای‌رفع آنها تلاش کنیم و عوامل بهبود و افت کیفیت را بدرستی بشناسیم .

ed

صفحه ی رسمی نوین سرت را در اینستاگرام دنبال کنید

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت

ISO

اخذ گواهینامه ایزو ، اخذ گواهینامه IMS ، اخذ گواهینامه HSE-MS ، اخذ گواهینامه CE ، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار ، طرح طبقه بندی مشاغل و ....

نوین سرت

چه کسی آنلاین است ؟

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فرم ورود

آخرین پست ها

24 دی 1400 / Super User
24 دی 1400 / Super User
24 دی 1400 / Super User
24 دی 1400 / Super User

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت