• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو به‌چه ترتیبی است؟

روند دریافت گواهینامه ایزو

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

امروزه سازمانهای متقاضی اخذ ایزو ، گواهینامه ایزو رابرای تبلیغات سازمان وبه عنوان یک امتیاز قابل ملاحظه برای شرکت درمناقصات ودر نهایت بالا بردن بهره‌وری سازمان اخذ می‌کنند.

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو رادر این مقاله باهم مرور میکنیم.قبل ازآن لازم است بدانیم مراحل اخذ گواهینامه ایزو بسته به‌اینکه سازمان از چه CB گواهینامه ایزو رادریافت کند متفاوت است. سازمان‌های خصوصی صادرکننده ایزو معمولا تنهابه تهیه مستندات بسنده می‌کنندو نظارتی برپیاده‌سازی آن ندارند، ازاین‌رو زمان تحویل گواهینامه ایزو درخواستی بسیار کوتاه‌تر از زمان تحویل مراجع تحت نظرIAF می‌باشد.زیرا CB هایی که تحت اعتبار IAF هستند، به‌مستندسازی وپیاده‌سازی دقیق استانداردها والزامات ایزو میپردازند.

روند دریافت گواهینامه ایزو برای هرسازمان‌ متفاوت ازدیگری است‌و به‌عوامل مختلفی مانند میزان آگاهی وتفکرات مدیرعامل وکارکنان، حجم فرایندهای سازمان، علت تقاضای گواهینامه ایزو، برندی‌که ارآن گواهینامه می‌خوااهند، میزان پیاده‌سازی واقعی و... وابسته است.

قدم اول برای اخذ گواهینامه ایزو این است که‌مدیرعامل سازمان خواهان اجرای استاندارد ایزوی درخواستی باشد، یعنی یک تصمیم استراتژیک مبنی برپیاده‌سازی سیستم مدیریتی مربوطه گرفته‌است. معمولا به دلیل مشغله‌ای که‌مدیریت ارشد دارد شخصی رابه عنوان نماینده مدیریت برمیگزیند. ویژگی‌های موردنیاز برای نماینده مدیریت تسلط به‌ساختار کلی سازمان، فرایندهای درحال اجرا وشناخت ازنیازهای مشتریان وذی‌نفعان سازمان است تاپس ازدرک استانداردهای ایزو اقدام به‌طراحی وپیاده‌سازی ایزو مربوطه کند.گام بعدی‌در روند دریافت گواهینامه ایزو این است که‌نماینده مدیریت بابرگزاری جلساتی بامسئولین واحدها جهت بازنگری درسیستم مدیریتی طراحی شده‌است، تا سازمان به‌بالاترین میزان بهره‌وری دست یابد.درمرحله‌ی بعدی ازمراحل اخذ گواهینامه ایزو پیاده‌سازی سیستم طراحی شده‌است وبه نبع آن یافتن نقص‌های موجود درسازمان است لازم به‌ذکر است مشاورین دراین مرحله ازمراحل دریافت گواهینامه ایزو کمک‌های بسیاری به‌سازمان متقاضی می‌توانند بکنند.درمرحله‌ی بعدی شخصی از درون سازمان اقدام به ممیزی داخلی می‌کندبه این صورت که‌سعی دریافتن عدم انطباق‌ها چه جزئی وچه کلی دارد. سپس اقدامات اصلاحی لازم جهت رفع عدم انطباق‌ها آغاز می‌شود ودر آخرین مرحله برای اخذ گواهینامه ایزو ممیز خارجی ازمرجع صادرکننده اقدام به‌انجام ممیزی خارجی ودرنهایت صدور گواهینامه ایزو می‌کنند.

اخذ گواهینامه ایزو به‌معنای پایان راه نیست وسازمان مربوطه باید سیستم مدیریتی خود رابه طور مرتب پایش کند به‌همین علت ممیزی‌های مراقبتی سالانه لازم است‌هرساله انجام شود. درصورت عدم انجام ممیزی‌های مراقبتی سالانه ممکن است بعداز مدت کوتاهی سازمان نیاز به‌استقرار یک سیستم مدیریتی جدید درسازمان داشته باشد.

برخی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو، برای آکاهی از روند دریافت گواهینامه های ایزو عبارات و جملات زیر را درجستجوهای اینترنتی خود جستجو می‌کنند:

مراحل اخذ گواهینامه ایزو، شرایط دریافت گواهینامه ایزو، ایزو برای شرکت، روند دریافت گواهینامه ایزو، چگونگی دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت، نحوه ثبت نام ایزو، شرایط دریافت گواهینامه ISO، مراحل اخذ ایزو، شرایط دریافت گواهینامه ISO9001، مراحل پیاده سازی ایزو 9001، مراحل ثبت ایزو، روند دریافت گواهینامه ایزو9001، اخذ استاندارد ایزو، چگونگی دریافت ISO9001، مراحل دریافت گواهینامه ایزو، شرایط اخذ گواهینامه ISO9001، مراحل پیاده سازی ISO9001، شرایط ایزو9001، راهنمای پیاده سازی ایزو9001

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد چگونگی دریافت گواهینامه ایزو باکارشناسان مرکز نوین سرت در ارتباط باشید:

021-44829531     و     44829133-021

خواندن مقالات زیربه شما پیشنهاد میشود:

شرايط گرفتن ايزو براي شركت

اعتبارسنجی گواهینامه های ایزو

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

گواهینامه ایزو چیست؟

شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ گواهینامه ایزو

شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

مشاورایزو

شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO در ایران

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت