• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

انواع ایزو و مراحل ثبت ایزو

انواع ایزو و مراحل ثبت ایزو

هزینه دریافت ایزو

لیست شرکت های مشاور ایزو

نمایندگی ایزو

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

استعلام گواهینامه ایزو

سئوالات بالا ،مطالب پرتکراردرجستجوهای اینترنتی سازمانها وافراد متقاضی دریافت گواهی ایزو میباشد ،اینکه انواع ایزو چیست ویامراحل ثبت ایزو چگونه میباشد ،هزینه دریافت ایزو چقدر است ،وسئوالات دیگرذکرشده دربالا ،دغدغه تمام افراد وسازمانهای درگیر درراستای اخذ مدرک ایزو است.

انواع ایزو :باید اعلام نمود که ISO ،انواع نداردو درواقع وقتی استاندارد مطرح شده ای درسازمان استاندارد جهانی ISO رای بالایی میاورد ،کلمه ISO به آن استاندارد اضافه میگرددو جهت یکسان سازی و یکپارچه نمودن نام استانداردو بین المللی نمودن آن استاندارد ،البته شاید درجستجوهای خود ،عباراتی همچون ISO/TS ،ISO/EC ،ISO/PASS دیده باشید ،که تمامی اینها همان استاندارد ایزو هستندفقط درصدرای گیری ورای آوری آنها درکمیته های تدوین استاندارددرسازمان جهانی ایزو ،متفاوت میباشد.

هزینه دریافت ایزو ،اخذ مدرک ایزو هزینه چندانی نباید داشته باشد ،درواقع پیاده سازی ایزو باید توسط خودسازمان متقاضی گواهی ایزو ،صورت پذیرد ،بدینصورت که کارشناسی جهت پیاده سازی مستندات ایزو ،استخدام مینمایندو این کارشناس همانند بقیه پرسنل ،کارهاو وظایف مربوط به حوزه خودکه استاندارد ISO میباشدرا انجام میدهد.حال بعضی ازشرکتها ،یاکارشناسان ،نیازبه حضورمشاور ایزو ،درکنار خودرااحساس مینمایند ،درواقع هزینه این مشاور ایزو ممکن است زیاد باشد.جهت اخذ استعلام درراستای هزینه دریافت گواهینامه ایزو ،واطلاع ازهزینه دریافت ایزو ،با مرکز نوین سرت تماس گرفته تابهترین قیمت وبالاترین اعتبار گواهینامه ایزو رابه شما معرفی نماییم.

لیست شرکتهای مشاور ایزو ،چنین لیستی درواقع وجود ندارد ،چون مشاوران وپیاده سازان ایزو ،درسازمان یاشرکتی اعتباردهی نمیشوندکه درنهایت منجربه صدور مدرک یاگواهی یالیستی ازافرادو مشاور ایزو ،دراختیار داشته باشیم ،البته هستند افرادیکه بایکبار پیاده سازی هرچند مقطعی وکوتاه ،خودرا مشاور ایزو میدانندو مبالغ نجومی وغیرباوری راطلب مینمایند.کارشناسان ومشاوران ایزو مرکز نوین سرت ،درراستای گام فرهنگی واعتلای سازمانی ،متقاضیان دریافت گواهینامه ،درخدمت متقاضیان میباشد ،حتی بعضا اقدام به برگزاری وتشکیل جلسات مشاور ایزو رایگان میدهد. باما درارتباط باشید.

نمایندگی ایزو :هرسازمان یا مرجع صدور گواهینامه ایزو ،برای خوددرکشورهای مختلف نمایندگی ایزو ایجاد مینمایدوبا نمایندگان مختلف واردکار میشور ،نمایندگی ایزو بسیار زیادی درایران وجوددارد ،اماشرکتهای متقاضی اخذ ایزو ،باید بسیار دقت نمایند که با نمایندگی ایزو اصلی CB هاواردمذاکره شوندو خدای ناکرده درگیربا سودجویان دراین حوزه ISO نشوند.

استعلام گواهینامه ایزو :هرسازمان وCB معتبر صادرکننده ایزو ،سایتی دارد جهت استعلام گواهینامه ایزو ،یعنی بدینصورت نیستکه بایک فتوشاپ ساده ویااستفاده ازنمونه مدرک گواهی نامه ایزو یک شرکت دیگر بتوانیم ،گواهینامه ایزو برای خودطراحی نماییم ،زیرا باید درسایت CB صادرکننده نیز رجیستری شویم.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران :خدمت دوستان عزیز وعلاقمندو متقاضیان ایزو عارضیم که ،چنین لیست کامای هم ازشرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو درایران وجود نداردونباید بیخودی وقت خودرا جهت پیدا کردن لیست شرکت های ارائه دهنده ایزو ،هدرنماییم.شما میتوانید براحتی بایک تماس باکارشناسان زبده ایزو ومشاورایزو مرکز نوین سرت تماس گرفته ،تا بهترین انتخاب خودرا بنمایید.

با ما درارتباط باشید 44829133-44829531

خواندن مقالات زیر به شما پیشنهاد میگردد:

هزینه دریافت ایزو 9001

بررسي اصالت گواهينامه ايزو

شرایط گرفتن ایزوبرای شرکت

مدارک لازم برای گرفتن ایزو

اخذ گواهینامه ایزو ارزان

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS در ایران

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

پياده سازي ايزو , فرار مديران

روش اجرایی ممیزی داخلی

اعتبارسنجی گواهینامه های ایزو

اخذگواهینامه ایزومعتبرباعضویت درIAF

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،چیست؟

گواهینامه ایزو ، ISO ،چیست؟

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

هزینه گرفتن‌ایزو

صدور ایزو ، صدور ISO

گواهینامه ایزو،گواهی نامه ISO

CBهای معتبر در ایران

احتمالا شما باجستجوی کلمات زیردراینترنت وگوگل به این صفحه هدایت شده اید:

ثبت ایزو ،استعلام ایزو ،ایزو چیست؟ ،مدرک ISO ،گواهی ایزو ،گواهینامه ایزو ،دریافت مدرک ایزو ،شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ،شرکت های ارائه دهنده ISO ،CB های معتبر صدور ایزو ،شرکتهای معتبر صدور ایزو ،ایزو معتبر ،مشاور ایزو ،پیاده سازی ISO ،قیمت ایزو ،هزینه ایزو ،ممیزی ایزو چیست؟ ،مشخصات ایزو ،لیست استانداردهای ایزو ،سایت ایزو ،مراحل پیاده سازی ایزو ،مراحل ایزو، ISO ، IZO

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت