• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه CE اروپا

گواهینامه CE اروپا

مراحل اخذ نشان CE

متن استاندارد CE

شرایط گرفتن CE

قیمت CE

گواهینامه CE  مورد تایید وزارت بهداشت

شرکتهای گواهی دهنده CE مورد تایید وزارت بهداشت

شرکتهای گواهی دهنده CE در ایران

استعلام CE

گواهینامه CE ودغدغه های پیرامون آن، ازآنجاییکه اخذ نشان CE همواره ازقیمت بالا وهمچنین پیچیدگیهای خاصی برخوردار میباشد،بنابراین متقاضیان دریافت مدرک CE برای صادرات یابرای کاردر داخل ایران، دغدغه های بسیاری دارند، منجمله اعتبار گواهی نامه CE ،دریافتی خود،یعنی همیشه نگران هستندکه نشان CE ،آنها آیاواقعی میباشد،یعنی باداشتن گواهینامهCE ،ایا میتوانند برای کشورهای اروپایی صادرات داشته باشند،زیرا همانگونکه مستحضریدبرای ورود محصول یاکالایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،داشتن گواهینامه CE ،برای محصولات ودرج نشانCE ،روی محصول الزامی میباشد،البته نه تمامی محصولات وکالاهاییکه قصد صادارت آن راداریم.

برخی ازمحصولاتیکه مستقیما برروی ایمنی افراد استفاده کننده تاثیر خواهند گذاشت باید حتماوقطعا دارای نشان CE ،باشند،وباید بدانیم برای تک محصول باید گواهینامه Ce ،رادریافت کنیم،یعنی اگر شرکتی مثلا 20 مورد کالای تولیدی دارد، نمیتواند برای هر20 کالا فقط یک نشان CE، اخذ نماید بلکه باید برای تمامی 20 کالای خود گواهی نامه CE رااخذ کند،درواقع باید گفت اگرمشخصات فنی وکاربردی محصولات بایکدیگر متفاوت باشند بایدبرای هرکدام بصورت جداگانه مدرک CE اتحادیه اروپا صادر گردد.

مراحل اخذ گواهی نامه CE ،بایدبدانیم بجز کشورهای اروپایی،سایر کشورها اجازه وصلاحیت صدور گواهینامه CE اروپا ،راندارند ،شاید درحال حاضر باشند برخی مراکزکه گواهینامه CE راصادرمینمایند ولی بایدبدانیم درصورتیکه گواهینامه CE، دریافتی ماقابل قبول خواهدبودکه بتوان درسایت اتحادیه اروپا رهگیری نمود،هم مراجع معتبر صادرکننده CE ،ذکر شده است هم سایتهای هرکدام از مرجع معتبر صدور CE، وشماباید دقیقا درسایت اعلام شده درتارنمای اتحادیه اروپا رجیستری ورهگیری شوید.

شرکتهای صادرکننده CE درایران ،باید نمایندگی مراجع اصلی صدور CE، راداشته باشندودرواقع از طرف آن نمایندگی وبنام همان مرجع اصلی صدور CE ،گواهینامه شماراصادر نمایند.پس بسیار هوشمندانه وزیرکانه رفتارنماییدوتمامی مراجع صدور CE، رارصد نمایید.

حتماوحتماوحتما دقت ویژه ای نماییدتا درگیر افراد کلاهبرداریکه ازعدم اگاهی مشتریان سواستفاده مینمایندوبرندهای غیرعضویت در NANDO و اتحادیه اروپا راباقیمت وبرندهای اصلی ارائه میدهند درامان باشید.متاسفانه این سودجویان مبالغ گزافی هم میگیرندکه مشتریان باتوجه به مبلغ پرداختی فکرمیکند دقیقا برند اصلی صدور گواهینامه CE رادریافت نموده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص گواهینامه CE حتمابامشاوران مرکز نوین سرت تماس بگیرید تابصورت رایگان شماراراهنمایی نماییم.

خواندن مقالات زیر به شما پیشنهاد میگردد:

احتمالا باجستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه رسیده اید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت