• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل دریافت گواهی نامه HSE

مراحل دریافت گواهی نامه HSE

چگونگی گرفتن گواهینامه HSE

گرفتن گواهی منامه HSE معتبر

مراجع معتبر صدور گواهی HSE

تفاوت گواهی نامه HSE ، با مدرک ایمنی HSE اداره کار

اخذ مدرک ایمنی وسوالات پرتکرار متقاضیان دریافت گواهی نامه HSE ازمرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت میباشد، ازآنجاییکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت درخصوص گواهی نامه های ملی و بین المللی زبانزد بسیاری ازشرکتها میباشد وباانجام خدمات به موقع وسریع وبا هزینه های کم توانسته است اعتماد بسیاری ازمشتریان خودرا کسب نماید وخود رادر زمره شرکتهای مشاوره ایزو و HSE ،دررتبه بالایی قراردهد. حال به سراغ نحوه اخذ مدرک HSE بپردازیم.

مراحل دریافت گواهی نامه HSE

 • استخدام نیروی کار HSE ،ومنبطق بر رشته تحصیلی وسابقه کار وآموزشهای لازم درخصوص HSE (بسیاری ازشرکتها میخواهند گواهی نامه HSE، ومدرک HSE ،رادریافت نمیاند اماقبول نمیکنندکه باید شخص ذیصلاح این رشته هم استخدام شود، مثال عرض میکنم شرکتی که تاسیس میشود بعداز مدیرعامل بلافاصله نیروی حسابداری استخدام مینماید، شخصی که تحصیلات ، تخصص و سابق درخصوص حسابداری را دارد، حتی برخی پافراتر نهاده وسختگیرانه تر عمل مینمایند ، وشخصی رابرای حسابداری استخدام مینمایندکه تجربه شغلی وسابقه شغلی درزمینه مرتبط باشرکت راداشته باشد، اماوقتی صحبت از ایمنی و HSE، میشود بسیار مقاومت نشان داده واصلا به اهمیت موضوع توجه نمینمایندکه نفر ایمنی و نفر HSE، هم بسیار برای شرکت حیاتی ومهم میباشد، زیرا باوجود شخص مسئول درزمینه HSE ،وحتی مدیر ومسئول ایمنی درخصوص HSE، میتواند از حادثه هاجلوگیری نمایدو حتی درخصوص بروز حادثه پاسخگوی لازم باشد. بنابراین حضور نیروی HSE ،واستخدام نیروی ایمنی ، میتوان گفت که بایداز مهمترین ارکان یک شرکت باشد ،مانند استخدام نیروی حسابداری ، استخدام منشی ومهندس و ... درشرکت)
 • شناسایی فرآیندهای مرتبط با ایمنی و HSE ،توسط شخص مدیر HSE ،یاحتی مشاور HSE خارج ازسازمان (مشاور HSE ،بسیاری ازشرکتهاهم ازاستخدام تمام وقت نیروی HSE ،فرار میکنند ولی یک مشاور HSE خارج از سازمان رااستخدام مینمایند تاازخدمات مشاور HSE بهرمند شود،چون بهرحال HSE وایمنی هم دانش خاص خودرا میطلبد وهرشخصی نمیتواند براحتی فرایندهای HSE وایمنی راشناسایی نماید ونحوه کنترل و پیشگیری و انجام و... راپیش ببرد)

 • پیاده سازی HSE ،وفرایندهای شناسایی شده توسط کارشناس HSE ،یاتوسط مشاور HSE
 • انجام ممیزی داخلی وصحه گذاری درخصوص پایش فرایندهای HSE شناسایی شده توسط نماینده مدیریت
 • شناسایی مرجع معتبر صدور گواهی نامه HSE
 • درخواست تعیین زمان ممیزی خارجی از مرجع معتبر صدور گواهی نامه HSE انتخاب شده
 • حضور ممیز خارجی جهت ممیزی وصحه گذاری فرایندهای انجام شده درخصوص HSE
 • درصورت تایید فرایندهای انجام شده ایمنی و HSE، ممیز تایید مینماید وبه مرجع صادر کننده گواهی نامه HSE ،توصیه ای نسبت به صدور گواهی نامه HSE برای شرکت متقاضی مینماید.

 • درنهایت صدور گواهی نامه HSE معتبر از مرجع صادر کننده گواهی HSE

باید بدانید صرف دریافت گواهی نامه HSE ،شمانباید بیخیال شوید وبپندارید حالکه ماگواهینامه ایمنی رادریافت نمودیم و تمام، اتفاقا باید زین پس نیزشما فرایندهای ایمنی و HSE، خودرابروز نگه داشته وبصورت مداوم پایش نمایید تادرصورت نیاز تغییر ویرایش نمایید.

خواندن مقالات زیر به شما توصیه میگردد:

 

گواهینامه ایزو9001
گواهینامه HSE
‘,hidkhli hdc,
دریافت مدرک ISO
دریافت گواهینامه های ایزو
گواهینامه ایزو ارزان
استاندارد های ایزو ویژه پیمانکاری و مناقضات

بامادرارتباط باشید

۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳      ۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت