• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه بین المللی iso

گواهینامه بین المللی iso :

گواهینامه ایزو ،درسطح گواهینامه های جهانی گواهینامه ایزو ،ازتمامی آنهاپرمتقاضی ترمیباشد.

گواهی نامه ایزو : iso ،خودش بتنهایی مخفف کلمه انگلیسی International organization for standardization کهبمعنای سازمان جهانی برای استانداردسازی میباشدوبه گواهینامه ایزو ،ویاهمان iso ، سازمان استاندارد جهانی نیز گفته میشود.

گواهینامه ایزو فوری : گواهی نامه ISO فوری ،بعنوان گواهینامه دارای اعتبارمورد درخواست متقاضیان گواهینامه ایزو بصورت ارزان و فوری میباشدحال اگرشما گواهینامه ایزو ،رادرزمان کمی میخواهیدبایددر جهت کسب گواهینامه ایزو فوری ،ازخدمات مشاوران باتجربه ودارای قابلیت بالا درخصوص کوتاه کردن زمان ثبت و صدور گواهی ایزو استفاده کنیدوازطریق آنهااقدام برای اخذ ایزو فوری ،کنید.

 

 

گواهینامه استاندارد جهانی iso

جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری باتماس بامشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت ازآخرین اطلاعات بروز نمایندگی صادرکننده گواهینامه ایزو فوری ،مطلع شوید

 

 

گواهی ایزو فوری :مستلزم طی کردن سریعتر فرآیندهای اجرایی مستند سازی ، پیاده سازی ، ممیزی داخلی و ممیزی کسب گواهینامه ایزو ،میباشد. دراین زمان باوجود تکنولوژی فراوان و ارتباطات سریع بین مشاوران ومراجع صدور گواهی نامه iso ،امکان ثبت وصدور فوری گواهینامه ایزو ،فراهم شده البته شایان ذکر میباشدمراجع و شرکتهای صادر کننده امکان ثبتو صدور فوری گواهی ISO ،قدیمی همچنان اصرار دارند زمان بسیاری باید صرف اقدامات اخذو دریافت گواهینامه ایزو ،شوداما شرکتهای نوظهور وبروزدرعرصه ارائه مدرک ISO فوری ،مجهزبه تکنولوژی پیشرفته بوده وهمچنین بدلیل رقابت باسایر همکاران خودزمان ثبت وصدور گواهی نامه ISO ،راتا حدودا یک روز کاهش میدهند.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو فوری :جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری باتماس بامشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت ازآخرین اطلاعات بروز نمایندگی صادرکننده گواهینامه ایزو فوری ،مطلع شویدو متناسب بازمان وبودجه خود گواهینامه ایزو ،انتخابی خودرادریافت نمایید. مرکز مشاوره ومهندسی نوین سرت صفر تاصد امور مرتبط بااین ثبت وصدور گواهینامه ایزو رابر عهده گرفته ودر نهایت درکمترین زمان ممکنه گواهینامه ISO ،شمارا تحویل میدهد.

اخذ گواهی ایزو فوری وارزان :فرایندبسیارسختی نیست مرحله اول ارسال فرم درخواست است مرحله دوم دریافت پکیج مستندات ایزو ،بطور رایگان درجهت استقرار ایزو میباشد،وهمچنین مرحله سوم ممیزی وثبت صدور مدرک ISO . تمامی مراحل فوق توسط مرکز مشاوره مهندسی نوین سرت انجام شده وشرکت درخواست کننده گواهینامه ایزو ، باکمترین هزینه وزمان ممکن گواهی نامه ISO ارزان ، سریع ، فوری انتخابی خودش رادریافت میکند. متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو فوری ،در گوگل بدنبال گواهینامه ایزو بصورت ارزان و فوری باجملات جملات زیر هستند:

گواهی ایزو فوری, گواهینامه ایزو فوری, گواهی نامه ایزو فوری, مدرک ایزو فوری, گواهی ISO فوری, گواهینامه ISO فوری, گواهی نامه ISO فوری, مدرک ISO فوری, گواهی ایزو ارزان, گواهینامه ایزو ارزان, گواهی نامه ایزو ارزان, مدرک ایزو ارزان, گواهی ISO ارزان, گواهینامه ISO ارزان, گواهی نامه ISO ارزان, مدرک ISO ارزان, گواهی ایزو فوری و ارزان, گواهینامه ایزو فوری و ارزان, گواهی نامه ایزو فوری و ارزان, مدرک ایزو فوری و ارزان, گواهی ISO فوری و ارزان, گواهینامه ISO فوری و ارزان, گواهی نامه ISO فوری و ارزان, مدرک ISO فوری و ارزان, نحوه اخذ گواهینامه ایزو فوری, نحوه اخذ گواهینامه ایزو ارزان, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری و ارزان, ممیزی شرکتهای ایزو, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری و ارزان و غیره.

گواهینامه iso ومدلهای مختلف iso :گواهینامه‌های ISO ،متعدد ومتفاوت زیادی وجوددارند که‌برخی ازآنها عبارتنداز: سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت صنایع غذایی ISO 22000، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 ،هرکدام ازاین ایزو ،هاالزامات و استانداردهای خاص خودشان رادارند.برخی‌از گواهینامه‌های ISO ،مانند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 راهرشرکتی باهر زمینه فعالیتی میتوانند اخذ کنند مخصوصا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 که‌ اساس سایر ایزو هابحساب می آیدوبه نوعی مادرتمامی گواهینامه های ایزو ،خوانده میشودوباآن مثال معروف هست.

 

 

گواهینامه استاندارد جهانی iso

.مرکز مشاوره مهندسی واطلاع رسانی نوین سرت یکی ازسازمان های معتبر دراین زمینه ایزو است

 

 

 کارشناسان iso :مشاور ISO ،ضمن اینکه‌به معرفی وتوضیح هرکدام ازگواهینامه‌های نامبرده درسطرهای بالایی میپردازد،متقاضیان ISO راراهنمایی میکندکه‌چه گواهینامه ای‌راازکجا دریافت کنند؟ مشاور ایزو ،بیان میکندکه‌برای دریافت ISO ،ازکجا و چگونه بایداقدام کرد؟ گواهینامه ISO معتبر ،چگونه قابل تشخیص است؟ آیا گواهینامه ISO درسایتی ثبت وقابل پیگیری میباشدویاخیر؟

مرکز مشاوره مهندسی واطلاع رسانی نوین سرت یکی ازسازمان های معتبر دراین زمینه است، این مرکزباسالها تجربه درخشان، راهنمای مناسبی برای دریافت وپیاده سازی گواهینامه های ISO درشرکتها ، سازمانها ، ارگانها می‌باشد . مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت همچنین بامشاوره رایگان درسایر زمینه های CE ، Ab ، تایید صلاحیت ایمنی وپیمانکار ، رتبه مجوز اداره کار ، مدرک HSE ،شما متقاضیان گرامی راتا آخرین قدم برای دریافت مدارک فوق یاری می دهد.

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت