• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

سایت ISO

سایت ایزو

سازمان بین المللی استانداردInternational Organization for Standardization  مؤسسه ای است که نمایندگان مؤسسات استانداردسازی هر کشوری عضو این سازمان می‌باشند. سازمان بین المللی استاندارد سازی به وضع استانداردهای کلی وجزئی برای هماهنگ کردن تمام استانداردهای  متفاوت جهانی می پردازد. استانداردهای ایزوبه منظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها تهیه و تدوین شده اند. در سازمان بین المللی استاندارد یا همان سازمان ایزو انواع استانداردها و ایزوهای تجاری و صنعتی تهیه و تنظیم میشود.

ایزو شامل استانداردها و قوانینی میشودکه فقط مختص سازمان بین المللی استاندارد سازی می‌باشد و تمام قوانین ایزو در این سازمان وضع میشود. سازمان ایزو هزاران استاندارد و قانون را در زمینه ها و موضوعات مختلف تهیه و تدوین کرده است و هر ساله با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و نیاز افراد جامعه  تغییراتی در ورژن ایزوها داده میشود.

انواع گواهینامه های ایزو که در سازمان بین المللی استاندارد سازی وضع شده است عبارتند از:

گواهینامه های ایزو شرکتهای خدماتی، گواهینامه های ایزو کارخانه های تولیدی، گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری، گواهینامه های ایزو صنایع غذایی، گواهینامه ایزو مراکز آموزشی، گواهینامه های ایزو مراکز درمانی، گواهینامه های ایزو صنعت خودرو سازی، گواهینامه ایزو شرکتهای خدماتی، گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی، گواهینامه های ایزو صنعت نفت و گاز، گواهینامه های ایزو آزمایشگاه ها، گواهینامه های ایزو شرکتهای کامپیوتری

ایزو در جوامع امروزی بسیار حائز اهمیت است و هر شرکت و سازمانی که آرم ایزو را بر روی محصولات و خدمات و تولیداتش داشته باشد در واقع به تعهد و وجدان شغلی خود عمل کرده است وبه جامعه و مشتریان کیفیت محصولات و خدمات و تولیداتش را اثبات کرده است و میتواند در تمام بازارهای داخلی و خارجی خوش بدرخشد. شرکتها و سازمانهایی که میخواهند ایزو دریافت کنند باید تمام فرآیندها و مراحل اجرایی کارشان را با دستورالعمل ها و آئین نامه های سازمان بین المللی استاندارد تطابق دهند.

برای نظم دادن و مشخص بودن هر یک ازعلامتهای ایزو از طرف سازمان بین المللی استاندارد برای هر ایزو یک کد تعریف شده است. هر کد نمایانگر استاندارد یک موضوع می‌باشد. عمومی ترین و پرکاربردترین ایزوها که نه تنها پایه بسیاری از ایزوهای دیگرهستند بلکه تمام شرکتها و سازمانها می‌توانند برای تحقق اهدافشان این ایزوها را اخذ نمایند با نام این کدها معرفی شده اند: ایزو ۹۰۰۱  ISO 9001) )، ایزو ۱۴۰۰۱ ISO 14001) )، ایزو ۴۵۰۰۱ ISO 45001) ).

برخی از ایزوها هستند که تخصصی می‌باشند و فقط با توجه به اهداف مخصوص شرکتها و سازمانها تنظیم شده اند و جنبه عمومی ندارند. مثلاً ایزو برای شرکت نفت، گاز و پتروشیمی با کد ISO/TS 29001  (ایزو تی اس ۲۹۰۰۱) فقط مختص همین حوزه میباشد یا مثلاً گواهینامه ISO 22000 ( ایزو ۲۲۰۰۰) مخصوص شرکتها و سازمان های صنایع غذایی می‌باشد.

سازمان بین المللی استاندارد ایزو برای تهیه و تدوین استانداردهای ایزو برای پیاده سازی ایزو در سازمان ها و شرکتها به موارد زیر توجه و تمرکز ویژه ای دارد:

 • کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات را به اندازه ای که رضایت مشتری در آن باشد را بررسی و اتخاذ مینماید.
 • سازمان عرضه کننده محصولات و خدمات را در تهیه ایزو در نظر میگیرد.
 • مشتری یا دریافت کننده محصولات و خدمات میتواند فرد باشد یا سازمان باشد.
 • روشهای اجرایی که برای انجام یک فرآیند برنامه ریزی میشود.
 • دستورالعمل ها که هر بخش مختص نوع فعالیت خود یک دستورالعمل خاص دارد.
 • نداشتن خروجی مناسب از پیاده کردن الزامات را عدم انطباق میگویند.
 • عدم انطباق باعث میشودبه دنبال اقدامات اصلاحی برویم و عاملی راکه باعث نتیجه ندادن شده است را حذف میکنیم و پیشگیری میکنیم از عواملی که باعث عدم انطباق میشوند.
سازمان ایزو و استاندارد بین المللی با توجه به قوانین و استانداردهایی که وضع کرده است یکسری الزامات دیگری را هم تعریف کرده است که اگر سازمان یا شرکتی به تعهدات خود عمل نکند و شرایط زیر را رعایت نکند ایزو دریافتی اش به حالت تعلیق در خواهد آمد.شرایط تعلیق در گواهینامایزوهای ایزو عبارتند از:
 • شکست خوردن یا رعایت نکردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت
 • انجام ندادن ممیزی ها
 • سوء استفاده از ایزو در هر حالت و شرایطی
 • عدم انجام اقدامات اصلاحی در طول ممیزی‌های مراقبتی
 • بروز عدم انطباق ها در حین صدور گواهینامه ایزو

برای آشنایی شما مشتریان از ایزو و استانداردهای ایزو نیاز است که از افرادی کاردان و ماهر در این زمینه مشاوره و راهنمایی بگیرید. مرکز ما با داشتن چند سایت آگهی ایزو و با داشتن سابقه ای درخشان در خصوص ایزو و صدور گواهینامه های ایزو و همچنین با بهره مندی از کادری مجرب و حرفه ای در زمینه ایزو و گواهینامه های ایزو در خدمت شما مشتریان محترم ایزو می‌باشد و با صبر و بردباری بهترین خدمات را به شما ارائه خواهد داد.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت