• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو و شرایط اخذ و گرفتنش برای سازمانها و شرکتها و مراکز صنعتی دارای مراحل خاص و ویژه ای نمیباشد. بیشتر سازمانها، شرکتها و مراکز صنعتی دارای دفتر مرکزی می‌توانند گواهینامه ایزو را اخذ نمایند. سازمانها، شرکتها و مراکز صنعتی در حال کار و فعالیت و در حال اجرای فرآیند هم می‌توانند گواهینامه ایزو را اخذ نمایند. موضوعات مهمی مثل حجم سازمان، تعداد پرسنل و کارکنان سازمان و تعداد فرآیندهای در حال اجرا در اخذ گواهینامه ایزو بسیار اثر گذار هستند. هر چه حجم سازمان بزرگتر بالطبع فرآیندهای در حال اجرا و تعداد پرسنل بیشتر خواهد بود و پروسه اخذ گواهینامه ایزو طولانی تر خواهد شد. همچنین هر چه تعداد فرآیندهای در حال اجرا در سطح سازمان بیشتر باشد روش پیاده کردن سیستمهای مدیریتی راحت تر انجام خواهد شد. برای اخذ  گواهینامه ایزو در سازمانها نیاز شدیدی به حمایت و پشتکار مدیران سازمان ها داریم.

 گواهینامه های ایزو در سطح اجرا کردنشان با هم متفاوت هستند و این تفاوت در مراجع ثبت و صدورشان دیده میشود. اخذ گواهینامه های ایزو در سازمانها اگر تحت مراجع بین المللی صادر شود برای دریافت آن مدت بیشتری باید وقت صرف کنیم چراکه مراجع ثبت و صدور بین المللی تمام الزامات و قوانین بین المللی را رعایت کرده و برای اخذ گواهینامه ایزو تنهابه مستندات کفایت نمی‌کنند و طراحی، اجرا و پیاده سازی ایزو در سطح سازمان را میخواهند. تمام مراکز اعتبار دهنده  مراجع دولتی و رسمی  صدور گواهینامه های  ایزو تحت نظارت انجمن بین المللی IAF  میباشند. اخذ گواهینامه با سطح اعتبار بالا توسط این مراجع امکان پذیر می‌باشد.

اخذ گواهینامه ایزو توسط سازمانها خیلی دشوار نمیباشد و می‌توانند با جمع آوری اطلاعات کار اخذ گواهینامه را انجام دهند ولی اکثر مدیران سازمانها مشغله کاری فراوان دارند یابه هر دلیلی سطح اطلاعات کمی در زمینه اخذ گواهینامه دارند و دوست دارند مشاوران و کارشناسان مراکز ایزو تمام کارهای اخذ را برایشان انجام دهند.مرکز ما با داشتن سطح اعتباری بالا در مشتری مداری و همچنین داشتن صداقت در انجام کلیه امور همیشه در صدد است بهترین خدمات را خدمت متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ارائه دهند.

اخذ گواهینامه های ایزو توسط متقاضیان ایزو چند دسته شده است: متقاضیانی که جهت معرفی برند و تبلیغات مبادرت می‌ورزند. جهت شرکت متقاضیان در مناقصات. بالا بردن سطح کیفیت خدمات و تولیدات سازمان. جهت ورودبه بازارهای داخلی و ایجاد رضایت در مشتریان. جهت رقابت در بازارهای جهانی. اخذ گواهینامه های ایزو باید اصولی انجام گیرد و پیاده سازی مستندات و روشهای اجرایی تحت مدیریت سازمان باید انجام پذیرد. مراکزی که بدون اطمینان ازپیاده سازی و اجرای مستندات گواهینامه ایزو صادر میکنند موجب کاهش عملکرد کشور میشوند و بازار داخلی را دچار رکود و تزلزل میکنند. اخذ مدرک و کاغذ  گواهینامه های ایزو باعث تغییر و تحول نمیشود و برای توسعه روبه بهبود و پیشرفت و استقرار سیستم مدیریتی کامل باید در حد توان سازمان گواهینامه ایزو اجرا و پیاده سازی شود.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

انتخاب درست نوع استاندارد ایزو با توجه به نیاز و تناسب سازمان متقاضی و نوع اجرای فرآیندهایش اولین شرط اخذ گواهینامه ایزو می‌باشد.  بیشتر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو گواهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را انتخاب میکنند چراکه اصول مشترکی با سایر سیستمهای مدیریتی دارد ودر تمامی سازمانها استفاده میشود. بررسی نوع گواهینامه انتخاب شده و تطابق آن با اهداف سازمان شرط دوم اخذ گواهینامه ایزو می‌باشد. برگزاری یک دوره آموزشی توسط مشاوران مرکز ایزو با مدیران و پرسنل مشغول به کار در سازمان جهت ارائه اطلاعات قویتر و بالا بردن مهارت افراد سازمان جهت پیاده سازی مستندات شرط سوم اخذ گواهینامه ایزو می‌باشد. شرط چهارم اخذ گواهینامه ایزو این است که با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان ایزو مرجع صدور گواهینامه ایزو را انتخاب میکنیم. حال تمام استانداردهای سیستم مدیریت راکه شامل فعالیتهای مدیریت، تأمین منابع سازمان و پرسنل، تحقق رسیدن به محصول و...را اجرا و مستقر می‌کنیم.در این مرحله ممیزی داخلی انجام گیرد و مدارک سیستم مدیریتی را بازنگری میشود، ممیزی داخلی میتواند توسط یکی ازپرسنل آشنا به استانداردهای ایزو انجام شود یا اینکه با هماهنگی مرکز مشاوره یک نیروی ماهر را جهت انجام ممیزی داخلی به سازمان فرستاده شود. بعد از شناسایی عدم انطباق ها توسط ممیزی داخلی مرحله ممیزی اصلی باید انجام شود. در این مرحله کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو با هماهنگی قبلی به سازمان می آید و ممیزی اصلی را انجام میدهد. در مرحله آخر با انجام اقدامات اصلاحی و استقرار یک سیستم مدیریتی قوی و با کیفیت در سازمان اخذ گواهینامه ایزو توسط مرجع صادر کننده انجام میگیرد.  

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت