• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذ گواهی ce درایران

Ce

اخذ گواهی ce

اخذ گواهی ce درایران ،بدلیل اروپایی بوودن نشان Ce ،و گواهی CE ماهیتا یک استاندارد مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد،بنابراین درایران هیچ مرجع رسمی برای ساماندهی اخذ گواهی ce ، وجودنداردو مراکز معتبر صدور گواهی iso ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو ، مراکز صدور گواهینامه iso ، اقدام به صدور نشان Ce ، مینمایند،البته اگر این مراکز عضو NANDO مراکز معتبر صدور گواهی CE ،باشند اخذ گواهی CE  قانونی و متبراست.

اخذ گواهی Ce ، باید مراکز صدور نماینده notify body (nb) ، های عضو nando باشند ،که درسایت رسمی اتحادیه اروپا اسامی آنها ذکر شده است.

اخذ گواهی ce معتبر ، بدون شناخت و داشتن آگاهی از شرکتهای معتبر صدور گواهی CE ، امکانپذیر نمیباشد،درواقع ممکن است افراد سودجو از ناآگاهی متقاضیان استفاده کرده و گواهی ce ،تقلبی صادرنمایند.

اخذ گواهی ce ، به دوطریق امکانپذیرمیباشد.
اخذ گواهی Ce ،اورجینال ،که باید حتمااز مراجع معتبر اخذ گواهی ce ، شرکتهای متبر گواهی دهنده CE ، که عضویت nando را دارنددرخواست نمایید.که باید دقت داشته باشید، ایران عضویت در اتحادیه اروپا ندارد بنابراین از شرکتهای متبر گواهی دهنده Ce ،که درایران یاکشورهای دیگر نمایندگی دارند، میتوانید اقدام نمایید.

اخذ گواهی ce اصلی ، اخذ گواهی Ce معتبر ،مستلزم پرداخت هزینه بالا و طی کردن پروسه طولانی ارسال درخواست ،آزمایش محصول ، ممیزی و ... میباشد،که بعضا نماینده nb ، ممیزی شکرت متقاضی باید به شرکت بیاید و ممیزی انجام دهد واینکه برای اخذ نشان ce ، محصول شما باید در آزمایشگاههای موردتایید nb ، تست شود ونتیجه برای NB ،ارسال گردد،همانطور که ملاحظه میفرمایید این روال زمانبر،وقت گیرودارای هزینه بالاست،اماموفق به اخذ گواهی CE ،معتبر در اتحادیه اروپا برای صادرات محصول خود خواهید شد.

اخذ گواهی Ce ، انطباق ،که درایران اکثر متقاضیانی که قصد صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،راندارند، درخواست اخذ گواهی Ce ، انطباق مینمایند.

اخذ گواهی ce انطباق ، شرکتهای داخلی و یا بعضا Cb های خارجی ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو ، نشان ce ،راصادر مینمایند.

مراحل اخذ گواهی Ce ، انطباق هم مانند مراحل اخذ گواهی ce ، اورجینال میباشد ولی با تفاوتهای قیمتی و زمانی بسیار زیاد.

اخذ گواهی ce ،بصورت خوداظهاری یعنی متقاضی خودش اقرار مینماید که محصول تولیدی مورد انطباق استاندارد Ce ، میباشد،پس موفق به اخذ گواهی Ce ، خوداظهاری میشود.

اخذ گواهی Ce ،میتوانید از مشاوران مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت ، شرکتهای معتبر ارائه دهنده Ce ،را بخواهید.

دریافت ce ، اخذ مجوز ce ، مراحل اخد استاندارد CE ، صدورگواهینامه Ceاروپا ، الزامات استاندارد Ce ، استاندارد اتحادیه اروپا ، سایت استاندارد اتحادیه اروپا ، استاندارد اروپایی Ce

۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱           ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت