• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ایزو

 iso9001

ایزو

ایزو چیست ؟

ایزو یک استاندارد بین المللی میباشد جهت یکسان سازی درتمامی حوزه های مدیریت کاربرد دارد.

ایزو ، انواع ایزو را میتوان به ایزو 9001  ،سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001، سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 22000  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی ، ایزو 29001 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی و سایر ایزو ها.

ایزو ، که دربالا ذکر گردید از انواع رایج ایزو ، هستند واغلب تمامی شرکتها بدون توجه به زمینه فعالیت ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، Ohsas18001 و HSe ، رامیگیرند ،چون ایزو ،عمومی هستند و درتمامی صنایع و زمینه فعالیتها کارایی دارند.

ایزو ، مدیریت یک استاندارد جهت نشان دادن راه درست مدیریت میباشد.

ایزو ، هرچندسال یکبار با توجه به شرایط و درخواست کمیته ویرایش میگردد.ویرایش جدید ایزو ، واردبازارمیگردد.

ایزو ، درکمیته های فنی مشخصی در سازمان جهانی ISO ،که درژنو میباشد طرحریزی میگردد.

ایزو ، باید هرساله ممیزی مراقبتی شود ،تااگر ویرایش ایزو ، جدیدمنتشر شده بود ، شرکت تاریخ و ویرایش ایزو ، خودرابروز نماید.

ایزو ، تاریخچه ایزو ،به سالهای گذشته برمیگردد.

ایزو ، به استانداردهایی که درکمیته فنی سازمان استانداردجهانی ایزو ، بالای 76 درصد آراراکسب نمایند ایزو ، اطلاق میگردد.

ISO ، ایزو نام سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO ، هم میباشد که به معنای INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ،است.

ایزو ، استانداردهایی که درکمیته های مخصوص خود 66 درصد از آراراکسب نمایند نام ایزو ،ISO/TS میگیرند.

ایزو ، اغلب کشورهای جهان در سازمان استاندارد جهانی عضو هستند و زمانیکه قرار است استاندارد جدیدی تدوین گردد ، کشورهایی که در آن حوزه صاحب نظر هستند استانداردهای خودرا جهت بررسی و کسب رای به کمیته معرفی مینمایند.

ایزو ، و استانداردهایی که بیش از 76 درصد آراراکسب نمایند بنام مثال ISO9001:2015 ، شناخته میشوند و لقب ایزو ،رابه تنهایی با شماره استاندارد و سال انتشار آن میگیرند.

ایزو ، استانداردهایی که 66 درصد آرارابگیرند ، ISO/TS29001  نامگذاری میشوند که پسوند TS نشاندهنده تعداد آرای موافق این استاندارد است.

ایزو ، ISO ، استانداردهایی هم که تنها 50 درصد آراراکسب نمایند،ایزو ISO/pas نامگذاری میگردند.

ایزو ، ISO ،استانداردهایی که کمتر از 50 درصد آراراکسب نمایند جهت بررسی مجدد راهی کمیته میشوند و تصویب نمیگردند.

ایزو ، یک اصطلاح رایج بین مردم شده است ، وشاید خیلی از افراد ریشه و تاریخچه لغت ایزو  ،و استاندارد ایزو ، رانمیدانند ولی چون درمناقصات نیاز دارند، به اخذ گواهی ایزو ، روی می آورندوزمانیکه کارشناسان ما برای مستندسازی ، کارسازی و پیاده سازی ایزو ، به شرکتهای متقاضی مراجعه مینمایند ، مدیران از ایزو ، استاندارد ایزو ، استقبال مینمایند، زیرا با فرآیندهای ایزو آشنا میشوند و درک میکنند برای حضور در بازار رقابتی شدیدی که وجود دارد ، فقط صرف اخذ گواهی ایزو ، به شرکت کمکی نخواهد کرد و اگر ایزو ، استاندارد ایزو ، را پیاده سازی نمایند ، پیشرفت چشمگیری خواهند داشت.

پیاده سازی ایزو ، شاید درنگاه اول وحتی در چندین ماه اول سخت باشد اما وقتی ایزو ، وفرآیندهای آن شروع به اجرا شود و سوابق ایجاد شود ، شیرینی ایزو ، برای تمامی پرسنل و مدیران مشخص میگردد و همگی درکنارهم برای ادامه ایزو ، وحفظ ایزو ، درشرکت همکاری خواهند کرد.

ایزو ،برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو ، بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیرید تا کارشناسان این مرکز شما را درباره انواع ایزو ، نحوه اخذ ایزو ، شرایط اخذ ایزو ، هزینه اخذ ایزو ، زمان اخذ ایزو ، پیاده سازی ایزو ، مشاوره ایزو ، راهنمایی بیشتری نمایند.

ایزو ، اخذ ایزو ، در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

اخذ گواهی ایزو ، هزینه دریافت ایزو ، نحوه اخذ ایزو ،مراحل دریافت گواهی ایزو ، ایزو چیست ؟ ، دریافت گواهی ایزو ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو درایران ، شرکتهای معتبرگواهی دهنده ایزودرایران ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو ، شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو ، شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،شرکتهای معتبرارائه دهنده ایزو ، شرکتهای معتبر ایزو ، شرکت های معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،شرکت های معتبر ارائه ایزو ، شرکت های معتبر ارائه ایزو در ایران ، شرکت های معتبر ایزو ،

لیست شرکت های ارائه دهنده ایزو ، لیست شرکت های گواهی دهنده ایزو در ایران ، لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ،لیست شرکتهای ایزو در ایران

۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱           ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت