• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل اخذ استاندارد CE

مراحل اخذ استاندارد Ce

مراحل اخذ استاندارد CE

مراحل اخذ استاندارد CE ،درایران بدلیل اینکه اخذ استاندارد CE ، دریافت گواهی  CE ، مرجع خاصی ندارد مانند اخذ گواهینامه ایزو ، بهمین دلیل ،متقاضیان سردرگم میشوند.

مراحل اخذ استاندارد CE ، پرکردن perform های خواسته شده مرجع صدور گواهی CE ، انجام یکسری آزمایش برروی محصول مورد نظر برای اخذ CE ، در آزمایشگاه های معتبر موردتایید مرجع صدور نشان Ce ، انجام ممیزی های لازم از خط تولید ، وفرآیندهای تولید محصول که برای آن، نشان Ce ، رامیخواهیم.

مراحل اخذ استاندارد Ce ، دراصل همین مراحل است ولی NB های مختلف ،سطح سختگیری متفاوتی دارند ،یاکمتر یا بیشتر،ویاهزینه های بسیار متفاوتی دارند.

تفاوت هزینه در اخذ نشان ce ، دال برعدم اعتبار مرجع صدور NB هاندارد ،میتوان مثالی زد، که یک خودرو در ایران با مبلغ فرضا 20 میلیون تومان به مشتری ارائه میگردد اما اگر این خودرو در کشوری مانند کانادا تولید شود با مبلغ 4 میلیون تومان ارائه میگردد، واین دلیلی نیست که نام این خودرو را خودرو ننامیم و بهدلیل تفاوت قیمتی شک در خودرو بودن آن وسیله نماییم.،مسائل بسیاری این تفاوت قیمت را شامل میشود.

مراحل اخذ استاندارد ce ، دراینزمینه نمیتوان هزینه یا قیمت خاصی را پیش بینی یا تعیین نمود.

مراحل اخذ استاندارد ce ، هزینه اخذ نشان ce  ، زمان دریافت گواهی Ce ، به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ، مانند طبقه بندی خود محصول ، نوع محصول ، برند nb مرجع صادر کننده گواهی ce .بنابراین نمیتوان هزینه و زمان مشخصی راازابتداوبدون داشتن اطلاعات کافی از محصول تولیدی شماارائه داد ،بالاخص درایران هیچ نهادی مسئولیت گواهی ce ، رابرعهده ندارد ، هرمرجعی قیمت را هرطورکه میخواهداعلام میدارد.

مراحل اخذ استاندارد Ce ، همانطورکه میدانید ، استاندارد ce ، برای صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، میباشد و مراحل اخذ استاندارد ce ، بعدازانتخاب nb مرجع صدور نشان ce ، از طرف nb اعلام میگردد.

Ce یک استاندارد اروپایی درزمینه ایمنی محصول برای کاربر میباشد.

مراحل اخذ استاندارد ce ،شمااگر قصد صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، رادارید به فکر مراحل اخذ استاندارد Ce ، باشید و هرچه سریعتراقدام به اخذ نشان Ce ، برای محصول خودنمایید.چون هر notify body ، مراحل اخذ Ce ، متفاوتی دارد وزمانبرمیباشد.

مراحل اخذ استاندارد ce ،زمانیکه قصد صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، رانداریدوفقط صرف تبلیغات گواهی ce ، رامیخواهید متفاوت از ce اورجینال ، میباشد.

Ce انطباق ،یکی از مراحل اخذ استاندارد Ce ، دریافت نشان Ce انطباق میباشد ،که برای شرکتهایی که قصد صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، راندارند بسیار مناسب میباشد، زیراهرشرکتی برای تولید محصول خود ،باید الزامات و استاندارد های کشور سازنده محصول خود را رعایت نماید،پس محصول تولیدی کیفیت لازم را براساس انطباق با استانداردهای کشور سازنده دارد ،و دریافت نشان Ce ، صرف تبلیغات صورت میپذیرد ،بنابراین ازنظر زمانی و هزینه ، برای شرکت به صرفه تراست که از گواهی Ce انطباق ، استفاده نماید.

در مراحل اخذ استاندارد Ce اورجینال ، بدلیل زمانبربودن وطولانی بودن روال دریافت گواهی سی ای ، بعلت اینکه ممیزین باید ازکشوری که گواهی Ce ، صادرمیشود به ایران بیاید ویا آزمایشهایی باید انجام شود ،معمولا ،شرکت های متقاضی هرچه زودتر مراحل اخذ استاندارد Ce ، راشروع مینمایند و درخواست گواهی Ce ،مینمایند.

برای اطلاع بیشتر از مراحل اخذ استاندارد Ce ، نشان Ce اصل ، بامشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیرید ، تاراهنمایی دقیق و اصولی و طبق محصول و تقاضای شما برای اخذ نشان Ce ، و دریافت گواهی cE ، انجام پذیرد.

        ۳۱ ۹۵ ۸۲ ۴۴ - ۰۲۱          ۳۳ ۹۱ ۸۲ ۴۴ - ۰۲۱

متقاضیان اخذ ce ، معمولا ce ،را درگوگل به این نحو جستجو مینمایند.

دریافت ce ، اخذ مجوز ce ، مراحل اخد استاندارد CE ، صدورگواهینامه Ceاروپا ، الزامات استاندارد Ce ، استاندارد اتحادیه اروپا ، سایت استاندارد اتحادیه اروپا ، استاندارد اروپایی Ce

،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت