• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، نیازی به شرایط خاصی برای اخذ گواهینامه ایزو ، نمیباشد.هرشرکتی دارای دفترمرکزی ویا ودرحال کار،میتواند گواهینامه ایزو ، دریافت نماید.تعداد پرسنل ، حجم سازمان ، تعداد فرآیندهای اجرایی ، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی ایزو ،درنهایت اخذ گواهینامه ایزو دارند.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، میتوان بتعدادنفرات شاغل ، تعدادفرآیندهای درحال اجرا،اهتمام مدیریت سازمان برای پیاده سازی ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، اشاره نمود.

بسیاری از متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ، درگوگل جستجوهای خود، شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ،راجستجومینمایندچون فکرمیکنند ، اخذ ایزو برای شرکت ، دارای شرایط خاص وپیچیده ای میباشد.البته نمیتوان گفت شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ،اصلا وجودندارد.بلکه سطح پیاده سازی ایزو ، برای اخذ گواهینامه ایزو ، در شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ،تاثیر بسزایی دارد.بدین منظورکه اگرشماخواهان اخذ ایزو از مراجع معتبر بین المللی IAF ، باشید بایدحدودا بین 6ماه الی 1سال اززمان پیاده سازی ایزو ، اجرای ایزو درشرکت ، گذشته باشدتا سابقه اجرای ایزو ، آماده شود.

برای مراجع معتبر صدور گواهی ایزو IAF ، فقط مستندات کفایت نمیکند ،بلکه خواهان پیاده سازی ایزو ، مشاور ایزو ، درشرکت شما هستندتااز صحت نحوه پیاده سازی ایزو ،اجرای فرآیندهای موردتاییدوتاکید استاندارد ایزو ، باتوجه به شرکت شما ،چگونه پیاده سازی واجرا میشود.وآیادر کیفیت نهایی خدمت و محصول شما تاثیری داشته است یاخیر.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، مسلمابدون داشتن دانش لازم پیاده سازی ، شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، برایشما فراهم نخواهد شدونمیتوانید به هدف نهایی خود برسید ،البته اگر بخواهید پیاده سازی ایزو ، رابصورت واقعی وهدفمند درشرکت خودداشته باشید وبتوانید اخذ گواهینامه ایزو معتبر بین المللی ،دست پیداکنید.

امروزه،بسیاری ازشرکتها متاسفانه فقط به اخذ گواهینامه ایزو ، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ایزو ، پیاده سازی ایزو استفاده نمیکنند.خواهان مشاور ایزو ، و پیاده سازی ایزو ، نیستند.فقط به مراحل اخذ ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، هزینه گرفتن ایزو ، قیمت ایزو ، توجه خاص و ویژه ای دارند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، به متقاضیان صدور گواهی ایزو ، پیشنهادی دارد، بامرکز تماس گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر از کارشناسان ایزو ، مشاور ایزو ،ارشد مرکز درجهت مشاور ایزو وپیاده سازی ایزو ، قیمت ایزو ، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، زمان صدور گواهی ایزو ، اطلاع کافی و کامل پیداکنند وسپس تصمیم نهایی خودرا جهت ، اخذ گواهینامه ایزو ، بگیرند.

                               ۳۱ ۹۵ ۸۲ ۴۴ - ۰۲۱                   ۳۳ ۹۱ ۸۲ ۴۴ - ۰۲۱

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت