• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو ،سوالی است که دربین اکثریت متقاضیان پیش میایدو شاید بنابر نداشتن اطلاعات کافی ،لازم و بعضاً داشتن اطلاعات نادرست از، مراحل اخذ ایزو ، درزمینه پیاده سازی ایزو ، سرباز میزنندو نمیخواهند وارد فاز پیاده سازی ایزو ، و اخذ ایزو گردند ، اما شما باید بدانید مراحل اخذ ایزو ،از شرایط اخذ ایزو ،پیچیدگی خاصی ندارد وشمابا پیاده سازی ایزو ،میتوانید به صدور گواهی ایزو ، برسید.

مراحل اخذ ایزو ، بعدازمرحله کسب اطلاعات درمورد گواهینامه ایزو ، درابتدا شماباید فرم درخواست خدمات ایزو ، راتکمیل نماییدو برای مرکز نوین سرت ارسال نمایید ، اطلاعات مهم و ضروری در آن فرم ،نام شرکت به فارسی و لاتین ، زمینه فعالیت شرکت فارسی و لاتین وآدرس شرکت فارسی و لاتین ، میباشد.پس از تکمیل فرم درخواست خدمات ایزو ، از مراحل اخذ ایزو ،کارشناسان مرکز فرم درخواست خدمات گواهینامه ایزو ،ارسالی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ،رابررسی مینمایند ودرصورت نیازبه اصلاحات ، اطلاحات لازم راانجام داده وبرای تایید نهایی متقاضی صدور گواهینامه ایزو ، ارسال مینمایند،پس ازتایید نهایی فرم درخواست خدمات اخذ گواهینامه ایزو ،اولین مراحل اخذ ایزو ، توسط شرکت متقاضی ایزو ،وکارشناسان مرکز نوین سرت ،وارد مرحله قراردادی میشویم ، پساز تبادلات مالی ،کارشناس و مشاور به محل شما اعزام میگردد جهت پیاده سازی مستندات و DOCUMENTها وروش های اجرایی از مراحل اخذ ایزو ،پس ازفاز تهیه وتدوین مستندات خاص سازمان شما،وارد مرحله اجرااز مراحل اخذ ایزو ،میشویم.

پس ازسپری شدن زمان پیاده سازی ایزو ، ممیز به محل شمااعزام میگرددوپس ازتایید شدن سازمان شما توسط ممیز، موفق به اخذ گواهینامه ایزو ،و صدور گواهی ایزو ، میشوید.

مراحل اخذ ایزو ،درفاز کتبی بسیار راحت میباشد ، البته اگرسازمان متقاضی با مشاوران مرکز نوین سرت ،همکاری دقیق ،منسجم ،وسروقتی داشته باشد، مراحل اخذ ایزو ، باسرعت باورنکردنی توسط کارشناسان مرکز نوین سرت ،کارسازی و منجربه اخذ گواهینامه ایزو ،صدورگواهینامه ایزو ،برای شما میشود.

مراحل اخذ ایزو ،تقریبادر تمامی مراجع صدور گواهی ایزو ،یکسان میباشد،فقط شاید درنحوه پرکردن فرمها، هماهنگ کردن مشاور و ... مسائل جزئی ،باهم اختلاف رویه داشته باشند ،ولی درکلیات مراحل اخذ ایزو ،یکسان میباشند.

021-44829531     021-44829133

متقاضیان اغلب برای گرفتن نتیجه بهتر در اینترنت کلمات زیرراجستجومینمایند.

هزینه گرفتن ایزو
شرایط اخذ ایزو برای شرکتها
شرایط اخذ ایزو برای شرکت ها
هزینه ایزو
قیمت ایزو
لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو درایران
شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو
شرکت های معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران
هزینه صدور گواهینامه ایزو
ISO چیست؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت