• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

OHSAS18001 به ISO45001 تغییر یافت.

دانلود متن استاندارد ایزو 45001

OHSAS18001 به ISO45001 تغییر یافت.

ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 ، استاندارد شده OHSAS18001 میباشد، همانطورکه درمقالات گذشته ذکر گردیده است ، OHSAS18001 یک استاندارد سازمان ISO ،جهانی نبوده است ، وچون استانداردی به حد OHSAS18001 وجود نداشت ، این رویه راقبول کردند تابتوانند استاندارد ایزو ،مناسب راطراحی وموفق به اخذاکثریت آراشوند.

ایزو ،زمانی 1 استاندارد لفظ ISO ، قبل ازخود میگیردکه به تصویب بالای 76درصد ازاعضای کمیته سازمان جهانی ISO ،برسد.اگر کمتراز 76درصد آرا راکسب نماید 66درصد آرا،لفظ ISO ،بهمراه ISO/TS میایدو اگرفقط بالای 50 درصد آرا وکمتراز 66 درصد آرا کسب نماید به اسم ISO/PAS شناخته میشود.

مستحضریدکه OHSAS18001 هیچکدام ازالفاظ ISO ،ذکر شده دربالارا کسب نکرد،یعنی حتی 50درصد آراهم اخذ نکرد،زیرا رویه سختی بود ،پس ازسالها مشورت و شوراو رفت وآمد این رویه درسازمان استاندارد جهانی ISO ،بالاخره بابالاترین رای توانست لقب ISO ،رااز آن خود کند. ISO45001 همان OHSAS18001 ،میباشد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای که بصورت یک استاندارد واحد درآمده است وازین پس تمامی سازمانها بایدبجای گواهینامه OHSAS18001 ، از ISO45001 ،استفاده نمایند.

ISO45001 جایگزین OHSAS18001 ،میباشداما سازمانهایی که تاکنون موفق به اخذ گواهینامه OHSAS18001 شدند ،نباید نگران گواهینامه خودباشند ،زیرا هراستاندارد جدید که وارد میشود یاویرایش میخورد ،همانطورکه درگواهینامه های ایزو ،مشاهده میکنید ، تا3سال اعتبار دارند ،پس گواهینامه OHSAS18001 ، شماهم تا 3سال اعتبار دارد، اماشرکتهایی که تازه اقدام به اخذ گواهینامه ایزو ،ISO ،مینمایند بایدازین پس بجای OHSAS18001 ، گواهینامه ISO45001 رااخذ نمایند.

ازآنجاییکه ایزو 45001 ،بتازگی منتشر شده است ،هیچ نگرانی بابت گواهینامه های قبلی شما نیست وهیچ نگرانی هم بابت گواهینامه های جدید که میخواهید دریافت نمایید نباید داشته باشید.

کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت ،هرزمانکه سازمان شما ،درصدد اخذ گواهینامه ایزو ،باشد ،بهترین نتیجه راهنمایی رابرای شماخواهد داشت تابتوانید مرتبط ترین گواهینامه ، به روزترین استاندارد ، رادریافت نمایید.

درحال حاضر بدلیل اینکه این استاندارد ISO45001 بتازگی منتشر شده است ، تمامی سازمانها ومشاوران بدنبال ترجمه ای برای این استاندارد هستند.شاید شماهم بدنبال این جستجوها وارد این صفحه شده اید.
دانلود متن استاندارد ISO45001 ، تفاوت OHSAS18001 با ISO45001 ، تغییرات ISO45001 نسبت به OHSAS18001 ، ISO45001 چیست؟
ایزو45001 با ایزو9001 چه تفاوتهایی دارند ،دانلود ترجمه ایزو45001

021-44829531     021-44829133

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت