• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرکت های معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکت های معتبر صادر کننده ایزو درایران

شرکت های معتبر صادر کننده ایزو درایران ، ایزوهای معتبر در ایران

ایزوهای معتبر درایران ، برای اطلاعات بیشتردر زمینه ایزوهای معتبر در ایران ، بایدمراجع صدور گواهینامه ایزو ، راشناخت ، مراجع معتبر صدور گواهینامه iso ، بایددر انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF ، معرفی شده باشند، یعنی مرجع صدور گواهینامه ایزو ،باید از سایت IAF ،تاییدیه داشته باشد.

ایزوهای معتبر ،فقط منحصر به ایران نمیباشند ، تمامی کشورها در انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF ،عضویت دارند و ازآنجا اعتبارسنجی میشوند.

اصطلاحا به مراجع اعتبار دهنده ایزوAB ، میگویند ،یعنی ACCREDETY BODY .باید بدانیم هرکشوری یک AB دولتی دارد که تمامی مراکز صدور گواهی ایزو ، ایزوهای معتبر ،باید تحت اعتبار این AB فعالیت داشته باشند.

البته دقت داشته باشید ، که لزوما اجبار والزام نیست که شما حتما از AB کشور خودتان ، گواهینامه ایزو ، رادریافت نمایید ، بلکه میتوانید از هر AB مربوط به کشور دیگری ایزوهای معتبر دریافت کنید.درواقع درحال حاضر ، مراجع AB را بنام کشورها میشناسند ، چون هرکشوری فقط یک AB دارد ، وقتی اسم AB آورده میشود، انگار که اسم آن کشور نامبرده میشود وبرعکس.

AB دولتی ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که اصطلاحا به آن NACI میگویند، نامیده میشود.

AB دولتی آلمان DAKKS نامیده میشود.

AB انگلیس ، UKAS نامدارد.

AB ایتالیا ، ACCREDIA .

شما میتوانید بامراجعه به سایت IAF ، وفشردن نام کشورها ،ازAB معتبر هر کشور مطلع شوید، تازمانیکه به شما اعلام میشود گواهینامه ایزو معتبر از کشوری به شمارائه خواهد شد ، درواقع بدانید لوگو و اسم AB آن کشور چه میباشد.

بعداز شناسایی AB معتبر هرکشوری ، وتصمیم گیری درمورد اینکه شمااز چه برندی وکشوری میخواهید ایزو بگیرید، باید مراجع صدور معتبر ISO ،راشناسایی کنید.

نکته مهم در ایزوهای معتبر در ایران ، توجه داشته باشید ، تمامی مراجع و کشورهایی که در سایت IAF معرفی شده اند ،ازنظر اعتباری یکسان بوده وهیچکدام به دیگری برتری و الویت و ارجحیت ندارند ، فقط شاید برخی برند شده باشند و بواسطه فعالیت طولانی مدت در کشوری ،بیشتر شناخته شده اند ،اما اگر مرکزاعتبار دهی AB ، درسایت IAF ثبت شده باشد ، هیچ نگرانی درمورد اعتبار آن مرکز ایزو ،وجود ندارد و بقیه هم هیچ ارجحیت و اعتبار بالاتری نسبت به دیگری ندارند.

پس از انتخاب کشور و AB اعتبار دهنده گواهی ایزو ، حالاشماباید ببینید که مراکز معتبر صدور گواهیISO ، در ABهاکدام هستند.

یعنی باید مراکز CB یعنیCERTIFY BODY های معتبر صدور گواهی ایزو ، رااز سایت AB استخراج نموده و برای اخذ گواهی ISO به آنها مراجعه نمایید.

برخی از AB ها و CBها درایران فعالیت نمینمایند.بنابراین متقاضیان در جستجوی اینترنتی خود بدنبال ایزوهای معتبر درایران میگردند ،برای اطلاع دقیق از مراجع صدور مدرک ایزو معتبر در ایران ، شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ، مراجع معتبر صدور ایزو در ایران ،با مرکز نوین سرت تماس بگیرید تاراهنمایی کامل و دقیقی صورت پذیرد.

بسیاری از متقاضیان در اینترنت برای اخذ ایزو ، کلمات زیر را جستجو مینمایند،شما هم اگر بدنبال جستجوهای زیر وارد این صحفه شده اید ،وبه نتیجه مطلوب و دلخواه خود نرسیدید ، ازبقیه منوها بازدید نمایید ویابا کارشناسان مرکز نوین سرت تماس بگیرید تابهتروکاملتر راهنمایی شوید.

cb های معتبر در ایران
شرکت های صادر کننده گواهینامه iso
شرکت های گواهی دهنده ایزو در شیراز
شرکت های ab
گواهینامه های ایزو
نمایندگی ایزو در ایران
لیست شرکتهای cb در ایران
شرکت های اعطا کننده ایزو9001
ایزوهای معتبر در ایران
ایزوهای معتبردرایران
ISO در ایران
ISO چیست؟
صدورایزو ارزان
صدورمدرک ایزوارزان
صدور مدرک ایزو سریع
صدور ایزوسریع
اخذ ایزو سریع
نحوه اخذ ایزو
دریافت مدرک ISO سریع

021-44829531                    021-44829133

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت