• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مجوز اداره کار یا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار )

مجوز اداره کار

مجوز اداره کار یا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار )

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ،که همان مجوز اداره کار ، نامیده می‌شود با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،متفاوت است. گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) تنها ازطریق استانی که شرکت درآن قراردارد صادرمی شود.

شرکت هایی که می‌خواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، رادریافت کنند ابتداباید یکی‌از گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) یا رتبه ، رااخذنمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، برای شرکتهای خدماتی صادرمی‌شود.

برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، مدیرعامل شرکت حتماباید مدرک دیپلم داشته‌باشد و شرکت نیزحتماباید دفتر مرکزی ، داشته‌باشد. همچنین در روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال گذشته موجود باشد. البته درصورتی که شرکت نوپاباشد نیازی به اظهارنامه مالیاتی نیست.

همچنین برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، پرسنل بایدبیمه شوند ولیست بیمه برای آنها وجود داشته‌باشد وتعدادانها مشخص شود. درصورتی که تعدادپرسنل بیشتراز 10 نفرباشد باید طرح طبقه بندی مشاغل ، هم اجرا شود.

مدت زمان دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، 3 الی 4 ماه است واین گواهینامه به شرط تمدیدسالانه،سه سال اعتباردارد.

همچنین برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، یک دوره آموزش کارفرمایی نیزبایدتوسط کارفرما گذرانده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، و نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، ( مجوز اداره کار ) ، و اطلاع از شرایط اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت اداره کار و مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت اداره کار می توانید با مرکز مشاوره و اطلاع نوین سرت ، تماس حاصل نموده وبه صورت رایگان ازاین مشاوره این مرکز استفاده نمایید.

شماره تماس : 44829531 44829133

متقاضیان اینگونه ما را دراینترنت جستجو می‌کنند:

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه ، گواهی نامه ، اخذ مجوز اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، دوره ی آموزشی کارفرمایی ، اظهارنامه مالیاتی ، رتبه ،گواهینامه ایمنی پیمانکاری ، رتبه پیمانکاری ، اداره کار ، مدرک اداره کار ،مدرک ایمنی پیمانکاران ، گواهی پیمان کاری ، تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟ ،مجوز اداره کار چیست ، مراجع صدور مدرک ایمنی پیمانکاران .

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت