• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

خلاصه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ،روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ،روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان ،روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت ، روش اجرایی کنترل عملیات

خلاصه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ،روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ،روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان ،روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت ، روش اجرایی کنترل عملیات

شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی بوده با هدف شناسایی پیامدهای زیست محیطی وانجام اقدامات اصلاحی به منظور رفع نقایص احتمالی آنها می‌باشد. شامل چندین حالت «جنبه مستقیم، غیرمستقیم،اضطراری و...» و در سه حالت ولی بررسی وثبت می‌شود:

ü     مرحله 1: شناسایی جنبه ها و پیامدها

ü     مرحله 2: ارزیابی ریسک

ü     مرحله 3: کنترل ریسک

جنبه های زیست محیطی پس ازعبور ازاین 3مرحله که دربالا نام بردیم، به3دسته که بارنگهای سبز، نارنجی قرمز تفکیک شده‌اند دسته بندی می‌شوند. عدد ریسک ناحیه سبز( 32-1) و نارنجی(243-33)  نیازی به اقدامات بیشتر ندارند ولی ناحیه قرمز (1024-244) جنبه بارز نامیده‌‌ شده وباید مطابق فرم اقدامات کنترلی جنبه های بارز زیست محیطی بررسی شود.

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری را در بیست و دومین روش اجرایی با هدف پیشگیری از وقوع و كاهش پیامدهای ناشی از حوادث از جمله كاهش امكان بروز بیماری ها و جراحاتی كه ممكن است بوجود آیند می‌باشد. مسئولیت شناساییرشرایط اضطراری، انجام مانورها ومستندسازی نتایج آن برعهده کارشناس HSE می‌باشد . جهت آمادگي ‌بيشتر درمقابل شرايط اضطراري تمريناتی هرشش ماه يکبار باهماهنگي واحد HSE انجام مي‌گيرد.

روش اجرایی بیست و سوم را شناسایی الزامات قانونی و مشتریان با هدف چگونگی شناسایی الزامات قانونی درکلیه واحدهایی که جنبه‌هاي زیست‌محیطی و خطرات‌ایمنی آنها داراي الزامات قانونی می‌باشد درنظرمی‌گیریم. براي بدست آوردن قوانین و مقررات مسئول محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی با نظارت نماینده مدیریت , با توجه به فرم ثبت قوانین ومقررات با سازمانهاي مورد نظر تماس گرفته ( حضوري , تلفنی, فاکس، نامه ) نتایج را مکتوب می‌کنند سپس مطابق روش اجرایی کنترل مستندات با کد کنترل می‌گردد. کارشناس HSE سالیانه آخرین نسخه به روز شده را دریافت می‌کند.

شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت را، روش اجرایی بعدی می‌نامیم. تشریح شناسایی مداوم خطرات محیط کار و ارزیابی ریسکها برای تعیین اقدامات کنترل ریسک بادامنه کاربرد کلیه واحدها اعم از رسمی و پیمانکار است. اجرای این روش اجرایی بر عهده واحدIMS می‌باشد. میزان خطر و ریسک احتمالی را بررسی می‌کنیم. سعی می‌کنیم همه‌ی مشاغل موجود JSA را بررسی کنیم. با محاسبه های خاصی، رتبه‎ی ریسک شغل موردبررسی را حساب می‌کنیم. اگر رتبه ریسک بین 1500-200 شد ، خطرموجود HIGH RISK(رنگ قرمز)  است که نیاز به اقدامات فوری داریم. اگر بین 199-90 قرار گرفت ، خطر موجود MIDDLE RISK  است (رنگ زرد) دراسرع وقت باید اقدام کنیم. اگر حاصل ریسک بین 89-0 قرار گرفت خطر موجود low risk است (رنگ سبز) باید خطر تحت نظارت و کنترل باشد.

روش اجرایی بعدی کنترل عملیات جهت حصول اطمینان از تعهد شرکت به تهداتش است. بررسی و جلوگیری از ادامه کار نا ایمن و بازرسی از مواد غذایی و گزارش به مدیریت وظیفه کارشناس HSE است. بازرسی بصورت روزانه انجام می‌گیرد و هرهفته بصورت مکتوب، مستند و در فرمهای خاص نگهداری می‌شود.  

با ما در ارتباط باشید ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت