• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

خلاصه (طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ HSEPLAN، روش اجرایی پایش گیری و اندازه گیری عملکرد HSE ،روش اجرایی تسهیلات پزشکی وکمکهای اولیه ، روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ، روش اجرایی کنترل ابزار وتجهیزات (کالیبراسیون) ، ر

(طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ HSEPLAN، روش اجرایی پایش گیری و اندازه گیری عملکرد HSE ،روش اجرایی تسهیلات پزشکی وکمکهای اولیه ، روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ، روش اجرایی کنترل ابزار وتجهیزات (کالیبراسیون) ، روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطر ‌ناک

 سوال : طرح کیفیت چیست؟
جواب: مستندی که مشخص می‌کند کدام روش‌اجرایی وبه‌وسیله چه‌شخصی و درچه‌هنگام بکار رود. این‌طرح جزء‌اصلی سیستم‌مدیریت‌کیفیت بوده وباتوجه به‌تنوع پروژه‌ها تهیه می‌شود. استخراج هرپروژه باتوجه به آگاهی عوامل واحدهای فنی و اجرایی صورت می‌گیرد. طرح کیفیت عمومی امروزه یک الگو برای استخراج طرح کیفیت خاص هرپروژه است.

 (طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ HSE PLANسوال :

 این مستند، مدرکی زنده وپویا است که همه‌ی پیمانکاران موظفند هنگام‌مناقصه به کارفرما ارائه‌کنند وباید درتمام‌طول‌مدت اجرای‌پیمان مورد بازنگری قرارگیرد. هدف از‌این‌طرح پیشگیری از خسارات جانی، مالی، بیماری‌ها و آسیب‌ به محیط‌زیست است.

روش اجرایی بعدی، پایش و اندازه گیری عملکرد (HSE) است. باهدف تشريح چگونگي پايش، اندازه‌گيري وارزیابی عملکرد زیست‌محیطی، ايمني وبهداشت شغلی مي‌باشد که درکلیه کارگاه‌های شرکت کاربرد دارد. نظارت براجرا به‌عهده نماینده مدیریت و مسئولیت اجرای این‌روش را سرپرست HSE کارگاه‌ها عهده‌دار است.
کليه شاخص‌هاي
HSE (اعم از تراز فشار صوت، شرايط روشنايي، غلظت آلاينده ها، پساب خروجي، ميزان ذرات معلق، سرو صدا، ارتعاش و اشعه) بطور دوره‌ای تحت کنترل و اندازه‌گيري قرارگرفته و در فرم مخصوص ثبت می‌گردد.

تسهیلات پزشکی وکمکهای اولیه دیگر روش اجرایی ما با هدف اطمينان از فراهم‌سازی امكانات و تسهيلات پزشكي و كمكهاي اوليه برای محافظت از پرسنل در محيطكاري می‌باشد. مسئولیت تامین امکانات و تجهیزات و گروه پزشکی تخصصی (شامل بهیار، پزشک، آمبولانس، جعبه‌‌ی کمکهای اولیه و ... ) کارگاه برعهده پیمانکار مربوطه خواهد بود.

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات با هدف تشريح نحوه نگهداري وتعميرات ماشين‌آلات وتجهيزات موجود درشرکت مي‌باشد. با دامنه كاربردی شامل کلیه تجهیزات وماشين‌آلات تحت كنترل  این شرکت. اجرا برعهده‌ی واحد نگهداری وتعمیرات بوده و نظارت براین روش اجرایی را معاون اجرایی عهده‌دار است. انجام بازدیدها و تعمیرات پیشگیرانه مطابق با فرم مخصوص همه ماهه انجام می‌شود.

روش اجرایی بعدی، روش کنترل ابزار وتجهیزات (کالیبراسیون) می‌باشد و هدف از آن تشريح نحوه تعيين زماني برای كنترل، كاليبره كردن، نگهداري واطمينان از كارآیي تجهیزات مورد استفاده است. و بدين‌وسيله از عدم كاربرد تجهيزات پايش و اندازه‌گيري غير معتبر و كاليبره نشده اطمينان حاصل مي‌شود.

روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطر ‌ناک را با هدف تشريح نحوه تهیه گزارش حوادث و اتفاقات خطرناک و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در دفتر مرکزی و واحد های عملیاتی شرکت اجرا می‌کنیم. طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار عبارت است از حوادثی که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. واحد HSE دفتر مركزي بايد كل گزارش هاي حوادث و رویدادها را ماهیانه و سالیانه گردآوري و ثبت كند.    

با ما در ارتباط باشید ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت