• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

صدور ایزو ، صدور ISO

صدور ایزو

صدور ایزو ، صدور ISO

می خواهید گواهی نامه ایزو ، ISO ،بگیرید اما نمی دانیدکه صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،به چه صورت است؟

می خواهید گواهی نامه ایزو ، ISO ،بگیریداما برندهای معتبر برای اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،رانمی شناسید؟

میخواهید گواهی نامه ایزو ، ISO ،بگیرید امانمی دانید سازمان چه هزینه‌هایی راباید بپردازد؟

باادامه مطلب ماراهمراهی کنید تاپاسخ سوال‌های خود رادریافت کنید.

هرسازمانی برای هدفی خاص تاسیس شده است ودرزمینه ای خاص مشغول به فعالیت می‌باشد. درهر زمینه ایکه مشغول بفعالیت میباشد ،بهتر است گواهی نامه‌های استاندارد ایزو ، ISO ،رابرای سازمان خوداخذ نمایید. دربین استانداردهای ایزو ، ISO ، استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ، استاندارد ایزو 14001 ، ISO14001 و استاندارد 18001OHSASازسری استاندارد‌های عمومی هستند. اماشما می‌توانید متناسب بازمینه فعالیت خود استاندارد ایزو ، ISO ،مخصوص حیطه کاری خودرا نیزدریافت نمایید. مثلا اگر درزمینه نفت وگاز وپتروشیمی فعالیت می‌کنیدمی‌توانید استاندارد ایزو 29000 ، ISO29000 رانیز دریافت نمایید.

برای اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،بعد ازمشخص نمودن استاندارد ایزو یی که می‌خواهید دریافت کنیدبه برند صادر کننده ایزو ، ISO ،هم باید دقت شود. صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،ازبرندهای مختلف ممکن است شرایط متفاوتی راداشته باشد. صدور ایزو ، ISO ،ازبرخی برندها درزمانی کمتروشاید دربرخی برندها باهزینه کمتر صورت گیرد. برای صدور ایزو ، ISO ،باید بدنبال برندی باشیدکه خواسته‌های شما اعم ازمدت زمان کم برای صدور ایزو ، ISO ،وهمچنین کمترین هزینه برای صدور ایزو ، ISO ،رابه شما ارائه دهد.

درپروسه صدور ایزو ، ISO ،مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت این امکان رابرای شما فراهم می‌کند تابا برندهای مختلف آشنا شوید وبهترین مرکزبرای صدور ایزو ، ISO ،راانتخاب نمایید. همچنین مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت ازابتدای کارتا پایان صدور ایزو ، ISO ،وهمچنین تازمان منقضی شده گواهی نامه ایزو ، ISO ،همراه شماخواهد بود.

درحال حاضر درکشور ایران صدور ایزو به دوگونه است. گواهی نامه ایزو، دارای اعتبار بین المللی یابه اصطلاح IAFی است وگواهی نامه ایزو، که تحت مراجعی مستقل ازسازمان IAF بصورت خصوصی صادر می‌شود وبه اصطلاح گواهی نامه‌های خصوصی نامیده می‌شود.

درهنگام صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،شما باید دقت داشته باشید که چه نوع گواهی نامه ای می‌خواهیددریافت نمایید؟

درایران سازمان‌ها بادلایل مختلفی بسمت اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،می آیند. گاهی برای یک سازمان الزام قانونی درخصوص اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،وجود دارد وسازمان باید برای ادامه فعالیت‌های خود دارای گواهی نامه ایزو ، ISO ،باشد. برخی ازسازمان‌هااز گواهینامه ایزو ، ISO ،برای تبلیغات استفاده می‌کنند. همچنین دربرخی مناقصه‌ها وقراردادها داشتن گواهی نامه ایزو ، ISO ،برای شرکت نوعی امتیاز محسوب می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتردر زمینه صدور ایزو وبرندهای صادرکننده گواهی نامه ایزو بامرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس 44829531-021 ، 44829133-021

مشتریان اینگونه مارادر اینترنت جست وجو می‌کنند:

صدور ایزو ، صدور ISO ، گواهی نامه ایزو ، ISO ، اخذ گواهی نامه ایزو ، استاندارد ایزو ، استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ، استاندارد ایزو 14001 ، ISO14001 ، استاندارد 18001 OHSAS ، استاندارد ایزو 29000 ، ISO29000 ، اخذ گواهی نامه ایزو ، صدور گواهی نامه ایزو ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین ، IAF ، گواهی نامه‌های خصوصی

 

مطالعه مقاله های زیر درخصوص صدور ایزو ، به شما پیشنهاد میگردد.

گواهینامه ایزو 9001، ISO9001 چیست؟

گواهینامه ایزو 14001 ،ISO14001 چیست ؟

گواهینامه OHSAS18001 چیست؟

شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو در ایران

شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ گواهینامه ایزو

اخذنشانce

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت