• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

هزینه گرفتن‌ایزو

هزینه گرفتنایزو

هزینه گرفتن ایزو

قیمت ایزو ، ISO ،در ایران چگونه است؟

آیا نوع سازمان‌و زمینه فعالیت آن‌در قیمت ایزو ، ISO ،تاثیری دارد؟

همه استانداردهای ایزو ، ISO ،دارای یک قیمت هستند؟

دراین مطلب سعی شده تا‌اطلاعاتی‌درزمینه هزینه گرفتن ایزو ، ISO ،دراختیار شما قرار داده شود.

شاید شنیده باشیدکه سازمان برای اخذ گواهی نامه ایزو ،خود مبلغی حدود 20 میلیون تومان هزینه کرده است وسازمان دیگری رابشناسیدکه بامبلغ 200 هزارتومان گواهی نامه ایزو ، ISO ،برای سازمان خود گرفته است.

اما چگونه؟ چرا اینهمه تفاوت قیمت‌در اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،وجود دارد؟ مبنا واساس این قیمت گذاری چیست؟

اخذ ایزو ، ISO ،معمولا شامل چند فاز می‌باشدکه هرکدام هزینه ای نیز درپی دارد:

فاز اول: زمانیکه شمامی‌خواهید گواهی نامه ایزو ، ISO ،دریافت کنید باید مشاوری درکنار سازمان شما باشدتا مدارک ومستندات لازم برای دریافت گواهینامه ایزو، رابرای شما آماده کندو کیفیت سازمان شما راتا حد قابل قبول برای دریافت گواهی نامه ایزو ، ISO ،بهبود ببخشد. این هزینه براساس حجم سازمان، تعداد پرسنل، پیچیدگی فرآیندها وموقعیت سازمان شما تعیین می‌گردد..

فاز دوم: هزینه ای است‌که شما برای اصل گواهی نامه ایزو ، ISO ،به‌ شرکت‌های صادر کننده ایزو ، ISO ،باید بپردازید. شرکت‌های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، ISO ،در ایران دو نوع هستند. یک گروه شرکت‌های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، ISO ،که‌تحت اعتبار بین المللی درحال فعالیت هستند وگروه دیگرکه بصورت خصوصی ومستقل ازسازمان بین المللی اعتبار دهندگانIAF فعالیت می‌کنند.

هزینه گرفتن ایزو ، ISO ،از این دو گروه متفاوت است. درگروه اول ازانجاییکه گواهی نامه ایزو دریافتی اخذشده شما دارای اعتبار بین المللی است، هزینه ای بالاتر خواهد داشت. هرچند دربین CBهای کشور‌های مختلف نیزبرای هزینه گرفتن ایزو ،تفاوتهایی وجود داردکه این تفاوت قیمت نه ازلحاظ اعتباری بلکه بدلیل تفاوت کشورهای صادر کننده می‌باشدو گاهی این هزینه گرفتن ایزو ، ISO ،ممکن است حدودابه 20میلیون تومان نیز برسد.

دربرنده‌های خصوصی نیز شمااز200هزار تومان می‌توانید گواهی نامه ایزو ،دریافت کنید. امابرخی ازبرندهای خصوصی نیز بدلیل مشهور شدن وکسب نام وآوازه ممکن است هزینه‌های بیشتری رابه شما اعلام کنند وگاهی همین برندهای خصوصی حدودا هزینه‌هایی تا 5میلیون رانیز اخذ نموده اند.یعنی هزینه گرفتن ایزو ، ازبرندهای خصوصی متاسفانه بعلت عدم آگاهی مشتریان‌از هزینه گرفتن ایزو ، ازبرندهای بین المللی و IAF هم بیشتر اعلام ودریافت میگردد.لطفا دقت بفرمایید برخی ازسودجویان بااستفاده ازعدم آگاهی متقاضیان گواهی نامه‌ایزو، خصوصی راتحت عنوان گواهی نامه‌های بین المللی به‌متقاضی داده وازآنها هزینه‌های هنگفتی رادریافت می‌نمایند.و به هیچ عنوان به‌مشتریان خود درجه اعتبار گواهینامه ایزو اخذ شده رااعلام نمینمایند،بدلیل اهمیت این موضوع وشایع بودن صدور گواهینامه ایزو ازبرندهای غیربین المللی وغیرعضو درIAF ،درطی این متن چندین بارتذکرداده شده است.

برای تشخیص گواهی نامه بین المللی و گواهی نامه خصوصی اینجا کلیک کنید.

مرکز مشاوره و‌اطلاع رسانی نوین سرت باارائه دادن اطلاعات صادقانه درمورد برندهای ایزو بین المللی وخصوصی وافزایش آگاهی دراین زمینه تاکنون مشتریان زیادی داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتردر زمینه گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن ایزو بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس 44829531-021 ، 44829133-021

مشتریان اینگونه مارا در اینترنت جست وجو می‌کنند:

هزینه گرفتن ایزو ، قیمت ایزو در ایران ، استانداردهای ایزو ، گواهی نامه ایزو ، اخذ گواهی نامه ایزو ، اخذ ایزو ، سازمان بین المللی اعتبار دهندگان ، CB ، گواهی نامه‌های بین المللی ، گواهی نامه بین المللی

خواندن مطالب زیر به‌شما توصیه میگردد.

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت
ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی
OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای
گواهینامه ایزو چیست؟
گواهینامه HSE-MS چیست؟
HSEPLAN چیست ؟
شرکت های معتبر صادر کننده ایزو در ایران
شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ گواهینامه ایزو
ایزوهای معتبر در ایران
شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت