• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکت ها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

آیا هر سازمانی می‌تواند گواهی نامه ایزو ، ISO ، دریافت کند؟

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ، چیست؟

آیا برای اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ، باید تجهیزات خاصی تهیه گردد؟

تعداد پرسنل فعال درسازمان باید چند نفر باشد؟

آیا کالایی که تولید می‌کنیم حتما باید درجه یک باشد؟

آیا بعد از اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ، کالاهای ما کیفیت مطلوب راخواهند داشت؟

اخذ ایزو ، ISO ،

سازمانی که‌تمایل‌به اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ، دارد باید درابتدا بداندکه‌چه گواهی نامه ای برای زمینه فعالیت سازمان متناسب می‌باشد. معمولا اولین استانداردی که‌تمامی سازمان‌های درمجموعه خود پیاده سازی می‌نمایند استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ،می باشد. ازآنجاییکه استاندارد ایزو 9001 تمامی اصول اولیه کار رابیان کرده ویک استاندارد عمومی است مادر تمامی استاندارد‌ها نام دارد.

پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 به‌تجهیزات ویژه وتعداد پرسنل وتولید محصول درجه یک و ... وابسته نیست. استاندارد ایزو ، ISO ، دریکی ازالزامات خود بیان می‌کندکه کیفیت محصول باید مطابق خواست مشتری باشد وسعی دربهبود کیفیت کالا درجهت رضایت مشتری کند.

حال سازمان شما متناسب‌با استاندارد که‌می‌خواهد اخذ نماید باید الزامات آن‌استاندارد ایزو ، ISO ، رارعایت کند. شاید برخی ازاستانداردها تنها برنامه‌های تعمیرات ونگهداری دستگاه‌های موجود باید رعایت شود تابهره وری بالا رود اما ممکن است دربرخی استانداردها تهیه تجهیزات باعث ارتقاء سازمان گردد.

در هر صورت تمامی سازمان‌ها می‌توانند برای دریافت گواهی نامه ایزو ، ISO ، اقدام نمایند ودرصورتیکه حداقل الزامات مورد نیاز‌آن استاندارد رارعایت نمایند موفق به اخذ گواهی نامه آن استاندارد خواهند شد.

گواهی نامه‌های ایزو ، ISO ، اعتباری سه ساله دارند اما برای اطمینان ازاینکه درطی این سه سال باتوجه به گذشت زمان ویا تغییراتی‌که ایجاد می‌شود هنوز هم الزمات ایزو ، ISO ، رعایت می‌شوند هرساله ممیزی مراقبتی انجام می‌شود.برای کسب اطلاعات لازم در‌زمینه شرایط اخذ ایزو ، ISO ، برای شرکت ها می توانید بامرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس حاصل نمایید واز مشاوره رایگان مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت بهرمند گردید.

                                                                  44829133                  -                44829531

مشتریان اینگونه مارادرگوگل جستجو می کنند:

شرایط دریافت ایزو برای شرکتها ، گواهی نامه ایزو ، ISO ، شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ، اخذ گواهی نامه ایزو ، اخذ ایزو ، استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ، استاندارد ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت، ایزوچیست؟ ،راهنمای ایزو، 9001، ایزو9001 چیست؟، مراحل اخذ ایزو9001، مراحل دریافت ایزو9001، شرایط اخذ مدرک 9001 ،

خواندن مقالات زیر برای راهنمایی بیشترو درجهت تکمیل اطلاعات متقاضیان عزیز اخذ ایزو9001 ،و شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، به‌خوانندگان محترم پیشنهاد میگردد.

صدور ایزو ، صدور ISO
گواهینامه ایزو،گواهی نامه ISO
اصالت گواهینامه ایزو ، نحوه اعتبار سنجی گواهینامه ISO
گواهینامه ایزو چیست؟
شرکت های صادرکننده گواهینامه iso
مراحل اخذ ایزو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت