• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو ، ISO ،چیست؟

گواهی نامه ایزو چیست

گواهینامه ایزو ، ISO ،چیست؟

چه سازمانی گواهی نامه ایزو ، ISO ،راصادرمی‌کند؟

چراباید شرکت‌ها گواهی نامه ایزو ، ISO ،دریافت‌کنند؟

ایزو یک استاندارد بین المللی است. سازمان بین المللی استاندارد ISO درسال 1947 باحضور 25 کشور ازسراسر دنیا ایجاد شد. سازمان بین المللی استاندارد که‌به‌آن iso گفته می‌شود درژنو می‌باشدو اکنون دارای 132 عضو شامل90 عضو اصلی‌و34 عضو مکاتبه‌ای‌و8 عضو مشترک است.

کمیته‌هایی که‌دراین سازمان هستند استانداردهای مختلفی راتدوین کرده اندکه ‌امروز تعداداین استانداردها بسیار زیاد میباشد.

كميته‌هاي فني موضوعات مختلف رابررسی می‌کنند‌‌وبرای موضوعات ضروری استاندارد طراحی می‌نمایند. کمیته‌های فنی مدارک علمی‌‌و فنی رابررسی‌‌و پیش نویس استاندارد راطراحی می‌کنند. این پيش‌نويس‌ها دوباره براي اعضا ارسال می‌شود تادر صورت نیازاصلاحات نهایی انجام شده‌‌وبه صورت استانداردهاي بين‌المللي مورداستفاده ‌واقع شوند.

اما گواهی نامه ایزو، گواهی نامه‌ای ‌است‌که نشان می‌دهد الزامات استاندارد ایزو ، ISO ،پیاده سازی شده درسازمان رعایت شده‌است.

سازمانی‌که گواهی نامه ایزو ، ISO ،رادریافت می‌کند درواقع بیان می‌کندکه محصول‌یا خدمتی‌که ارائه می‌کندبا الزامات استاندارد ایزو ، ISO ،مطابقت دارد.

چرابایدشرکت‌ها ایزو ، ISO ،دریافت کنند؟ سازمان‌هایی‌که‌به‌ دنبال جلب رضایت مشتریان‌‌و ارائه محصولات‌‌و خدمات با استانداردهای جهانی هستند اقدام‌به اخذ ایزو ، ISO ،می‌نمایند. این سازمان‌ها به دنبال رفع نیازها‌‌و خواسته‌های مشتریان‌‌و جامعه هستند.

استانداردهایی که‌عمومی هستند‌‌و اکثرسازمان‌ها باهرزمینه فعالیتی‌ می‌توانند آنهارا دریافت‌نمایند استاندارد ایزو ،9001 ، iso9001 ، استاندارد ایزو ،14001 ، iso14001 ،‌و استاندارد OHASA18001 می‌باشد. دراستانداردهای ایزو ، ISO ،صرف اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،نمی‌تواند کیفیت محصولات‌‌ وخدمات سازمان ‌‌ویا تعهد سازمان‌به مشتریان رابرآورده سازد. اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،درصورتی‌که‌با پیاده سازی الزامات درسازمان همراه باشد می‌تواندکارساز بوده‌‌و سازمان رابه سمت پیشرفت‌‌و بهبود سوق دهد.

یکی ازروش‌هایی‌که شمابه راحتی می‌توانید گواهی نامه ایزو ، ISO ،اخذ نمایید‌و الزامات ایزو ، ISO ،رادرسازمان خود پیاده سازی کنید تماس‌با مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت است. شمامی‌توانیدبرای‌کسب اطلاعات بیشترباشماره‌های 44829531 و 44829133 تماس حاصل فرمایید‌‌واز مشاوره رایگان مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت بهرمندشوید.

مشتریان اینگونه مارادر گوگل جستجومیکنند:

گواهینامه ایزو چیست ، گواهی نامه ایزو ، ایزو ، سازمان بین المللی استاندارد ، iso ، كميته‌هاي فني ، پیش نویس استاندارد ، الزامات استاندارد ایزو ، رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 9001 ، iso9001 ، استاندارد ایزو 14001 ، iso14001 ،‌و استاندارد OHASA18001 ، اخذ گواهی نامه ایزو ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت، ایزو چیست؟ ، هزینه ایزو ،قیمت ایزو ، ایزو 9001، مراحل 9001، شرایط اخذ ایزو 9001، اخذ ایزو سریع ، اخذ ایزو زود، دریافت ایزو با کمترین هزینه، دریافت ایزو ارزان ،اخذ ایزو ارزان، اخذ ایزو ارزان

خواندن مقالات زیربه متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 ، پیشنهاد میگردد:

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

هزینه گرفتن‌ایزو

صدور ایزو ، صدور ISO

اخذنشانce

CBهای معتبر در ایران

شرکت های معتبر صادر کننده ایزو در ایران

باما درارتباط باشید ...                   44829133               44829531

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت