• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،چیست؟

گواهی نامه ایزو چیست

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،چیست؟

استاندارد ایزو 9001 ، ISO 9001 ،یکی از استانداردهایی است که به صورت عمومی می‌توان برای کلیه شرکتها سازمانها‌ونهادها استفاده کرد. استاندارد ایزو 9001 ، ISO 9001 ،الزاماتی‌درمورد کیفیت، مشتری مداری‌و... ارائه می‌کند. زمانی که یک سازمان استاندارد ایزو 9001 ، ISO 9001 ،را‌درسازمان خود پیاده سازی کند ، گواهینامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،دریافت می‌کند.

چگونه می‌توان گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،کسب کرد؟

اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،به این معنی است که سازمان سیستم مدیریت کیفیت رااجر می‌کند. گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،بعد ازاجرای الزامات ایزو 9001 ، ISO 9001 ،در سازمان‌وبعد ازبررسی وضعیت سازمان‌ دررعایت الزامات استاندارد ایزو 9001 ، ISO 9001 ،و انجام ممیزی‌های مربوط‌به اخذ گواهینامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،، کسب خواهد شد‌و سازمانی‌که بتواند تمامی این مراحل رابا موفقیت پشت سر بگذارد موفق‌به اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،خواهد شد.

گواهینامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،چه سودی برای سازمان دارد؟

اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،به‌سازمان کمک می‌کند که‌فعالیت‌های خود راسامان دهی کند‌ومحصولی که‌تولید می‌کند کیفیت مورد تایید داشته باشد‌ومحصول امروز‌وهفته ی آینده تفاوتی نداشته باشند. گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،درالزامات خود عنوان می‌کند که‌اگر سازمان‌دربخشی نیاز به بهبود دارد باید این کار انجام شود.

سازمانی که گواهینامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،را دارا باشد ازاعتبار بیشتری نسبت به سایر رقبای خود برخوردار است. سازمانی‌که گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،دارد به‌متشریان خود متعهد می‌شود ‌ومشتریان با اطمینان بیشتری ازمحصولات‌وخدمات آن سازمان ستفاده می‌کنند.

با توجه به‌اینکه تقریبا تمامی سازمان‌های‌دررقابت برای کسب سرمایه بیشتر هستند اخذ گواهی نامه ایزو می‌تواند یک مزیت رقابتی برای سازمان‌های ایجاد کند تا‌دربازارهای داخلی‌وخارجی شانس بیشتری داشته باشند

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،که گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت نیز نامیده می‌شود دارای دو همراه همیشگی است. گواهینامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و گواهینامه OHSAS18001 رانیز می‌توان همراه گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،اخذ نمود.‌درصورتی که‌سازمانی گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،و گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و گواهی نامه OHSAS18001 رااخذ نماید اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه رااجرا کرده است . گفته می‌شد که‌سازمان IMS دارد.

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،و گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و گواهی نامه OHSAS18001 دارای اعتبار سه ساله می‌باشد امابه دلیل تغییراتی که‌هرساله ممکن است‌در سازمان ایجاد شود ممیزی مراقبتی برای تایید گواهی نامه ایزو باید هرساله انجام شود.

برای آشنایی بیشتر‌با گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،و گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و گواهی نامه OHSAS18001 و نجوه اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،و نحوه اخذ گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و نحوه اخذ گواهی نامه OHSAS18001 می‌توانید به سایت مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت مراجعه نمایید‌وازمطالب آموزشی رایگان این مرکز استفاده‌کنید.
همچنین برای اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ،
ISO 9001 ،و اخذ گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ،و اخذ گواهی نامه OHSAS18001 می‌توانید با شماره‌های زیر تماس گرفته‌وازمشاوره رایگان مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت بهرمند شوید.

تلفن های تماس 44829531-021 و 44829133-021

مشتریان اینگونه ما را در اینترنت جستجو میکنند:

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ، استاندارد ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 9001 ، اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، الزامات ایزو 9001 ، الزامات استاندارد ایزو 9001 ، اخذ گواهینامه ایزو 9001 ، گواهی نامه ایزو ، گواهینامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ، گواهینامه OHSAS18001 ، گواهی نامه ایزو 14001 ، نجوه اخذ گواهی نامه ایزو 9001 ، نحوه اخذ گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO 14001 ، نحوه اخذ گواهی نامه OHSAS18001 ، اخذ گواهی نامه ایزو 14001 ، ISO اخذ گواهی نامه OHSAS18001 ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت

شاید به مطالب زیر علاقمند باشید:

استاندارد ایزو 9001 چیست؟
استاندارد ایزو 14001 چیست؟
استاندارد OHSAS18001 چیست؟
اخذنشانce
صدور ایزو ، صدور ISO
اصالت گواهینامه ایزو ، نحوه اعتبار سنجی گواهینامه ISO
شرکت های معتبر صادر کننده ایزو در ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت