• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

صدور ایزو

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

زمانیکه شما استاندارد ایزو ، رادر سازمان خود پیاده سازی کردید آماده اخذ گواهی نامه ایزو ، شده اید.اما گواهی نامه ایزو ، رااز کجا می توان گرفت؟

اگر بدنبال لیستی کامل‌از شرکت های صادر کنند گواهی نامه ایزو ، هستید باید بگوییم که‌هرگز نمیتوانید چنین لیستی از شرکتهای صادر کننده ایزو ، رابیاید. شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، تعدادشان زیاد است وممکن نیست‌که بتوانید همه‌آنها رابه راحتی شناسایی کنید. امادراین بین برخی‌از شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، هستند که‌شهرتی کسب کرده ونامشان برسرزبانها افتاده است.

شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو ، دارای اعتباراز IAF هستند. دربین شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، برخی ازشرکتها وجود دارندکه به‌صورت خصوصی فعالیت می کنندو تحت اعتبار IAF نیستند.

سازمان IAF درتمامی کشورها دارای نمایندگانی است که‌به‌انها AB گفته می شودو اعتبار شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، راتحت نظارت دارند.

شرکت های صادر کننده ایزو ، که‌تحت اعتبار IAF هستند ممکن است تحت نظارت AB یک کشور باشند امادر سایر کشورها نیز نمایندگی داشته باشند. به‌همین دلیل شما می توانیددر ایران باشیدو گواهی نامه ای‌از AB کشور آلمان که DAKKS نام دارد دریافت نمایید.

این AB هاکه نمایندگانی‌در ایران دارند زیاد هستند. AB کشور ایران NACI می باشد. سازمان NACI برای جلوگیری ازافزایش بی‌رویه شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو ، وهمچنین شناسایی مراکز معتبر، اسامی شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ،که تحت اعتبار ABهای مختلف درایران درحال فعالیت هستند رادر لیستی منتشر کرده است.

شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو ، نیزکه‌به صورت خصوصی فعالیت می کنند درایران زیادهستند ونمی توان لیستی ازآنها تهیه ودر اختیار مشتریان قرارداد.

شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ،که‌به صورت خصوصی کار می کنند دربرخی موارد ازنااگاهی مشتریان استفاده کرده‌و گواهی نامه های ایزو ،خصوصی راتحت عنوان گواهی نامه های IAF به‌مشتریان ارائه می کنند وهزینه‌های زیادی نیزدریافت می کنند.

در شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو ، هم‌گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF وهم گواهینامه ایزو خصوصی ممکن است صادر شود. امابه خاطر داشته باشیدکه هزینه ی گواهینامه های ایزو ،برندهای خصوصی بسیار کمتراز گواهینامه های ایزو ،تحت اعتبار IAF می باشد. برخی شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، گواهی نامه های خصوصی راتحت عنوان گواهی نامه IAFی به مشتریان داده وهزینه برابر گواهی نامه IAF ی ازآنها دریافت می کنند.

همچنین ببینید: چگونه شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو ، رابشناسیم؟

با توجه به‌وجود شرکت های سودجوو نامعتبردر ایران برخی‌از برندهایی راکه مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت باانها همکاری می کند رادر ادامه معرفی خواهیم کرد.

برای ارتباط‌با مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت باما تماس بگیرید:

تلفن های تماس 44829531-021 و 44829133-021

مشتریان اینگونه ما رادر اینترنت جستجو می کنند:

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ، ایزو، استاندارد ایزو ،گواهینامه ایزو، اخذ گواهی نامه ایزو ،گواهینامه ایزو، شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، IAF ، DAKKS ، NACI ، گواهی نامه IAF ، مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت

شاید به مطالب زیر علاقمند باشید:

استاندارد ایزو9001 چیست؟

استاندارد ایزو14001 چیست؟

استاندارد ایزو OHSAS18001 چیست؟

اخذ نشان CE

اصالت گواهینامه ایزو ، نحوه اعتبار سنجی گواهینامه ISO

شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو در ایران

گواهینامه HSE چیست

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت