• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ISO9001 ،گواهینامه ایزو ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، ISO9001

گواهینامه ایزو ، سیستم مدیریت کیفیت ، ISO9001 ، یک استاندارد مطرح درجوامع بین المللی میباشد.

International Organization For Standard

سازمان استاندارد جهانی ( سازمان بین المللی برای استاندارد سازی )

Organization = O     و     Standard = S     و     International = I

اخذ گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت مدرک ایزو بین المللی ، درایران هم امکان پذیرمیباشد.

نحوه اخذ گواهینامه ISO ،درشرکتهاباتوجه به حجم سازمان (تعداد پرسنل و فرآیندها )متفاوت میباشد.

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ،همانطورکه از اسمش پیداست ،یک روش و استانداردی درجهت مدیریت کیفیت سازمان ، فرآیندهای سازمانی ، میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، درهرشرکتی الزاما به معنای داشتن کیفیت محصول ،درآن شرکت نمیاشد،درواقع اخذ گواهی نامه ISO9001 ، یا سیستم مدیریت کیفیت ، یعنی آن شرکت درحال تدوین و بهبود روش هایی درجهت بالابردن کیفیت ، درتمامی فرآیند های سازمان خود میباشد.
اخذ مدرک ISO9001 ، ارتباطی به بالابودن کیفیت محصول یا خدمات ندارد ، بلکه اگر سه فاکتور مدیریت فرآیند های ورودی ، مدیریت فرآیند پردازش یا فرآیند تولید یا فرآیند ارائه خدمت ، فرآیند رضایتمندی مشتریان را دنظر بگیریم و رعایت و مدیریت کنیم ،قاعدتا محصول با کیفیتی هم خواهیم داشت ، اما نباید سیستم مدیریت کیفیت ، را با کنترل کیفیت محصول ،یا کنترل کیفیت خدمات ارائه شده ،اشتباه بگیریم.

شرایط اخذ گواهی نامه ISO 9001 ، مستلزم مهندسی سازمان ، شناسایی فرآیندها ،اجرای فرآیندها ،پایش فرآیندها و بهبود مستمر در جهت رشد کیفیت فرآیندها میباشد.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، به نوعی مادر تمامی استانداردهاست ، وبرای اخذ استانداردهای دیگر ، بهتر است در ابتدا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ISO9001 ، را دریافت نمود سپس اقدام به اخذ گواهینامه مرتبط با صنعت ، خود کرد.

اخذ گواهینامه ایزو در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

اخذ ایزو سریع ، دریافت گواهی نامه ایزو ارزان ، اخذ مدرک ایزو در کوتاهترین زمان ، دریافت گواهینامه ایزو در کمترین زمان ، اخذ ایزو با کمترین هزینه ، قیمت گواهینامه ISO ، قیمت ISO9001 ،زمان دریافت ISO 9001 ،استعلام قیمت ISO9001 ،استعلام گواهینامه ، گواهی ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، دریافت گواهی ایزو ، شرایط گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، اخذ 9001  ،دریافت مدرک گواهینامه ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ ISO ، نحوه اخذ ایزو ، مدرک ایزو معتبر ، گواهی ایزو معتبر ، مراجع صدورمعتبر ایزو ، مراجع صدور معتبر گواهینامه ایزو ، ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، ایزو مورد تایید کارفرما ،ایزو موردتایید کارفرمایان ،ایزو ایران ، ایزو در ایران ، ایزو بین المللی ، گواهی بین المللی ایزو ، گواهی اصلی ایزو ، ایزو اورجینال ، نمونه گواهینامه اصلی ایزو و ...

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت