• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

گواهینامه ایزو

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه OHSAS18001 ،گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001 ،گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، OHSAS18001 ،اخذ گواهینامه OHSAS ،اخذ گواهینامه ایمنی وبهداشت شغلی

اخذ گواهینامه OHSAS18001 ،به تنهایی امکانپذیرمیباشد اما پیشنهاد نمیگردد.

مراحل اخذ گواهینامه ایمنی ،بهتر است همزمان با اخذ گواهینامه ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ،و دریافت گواهی ISO14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،صورت پذیرد.

زیراپیاده سازی و اجرای سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای ،OHSAS 18001 ،با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، و سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 ،به موازات یکدیگر پیش میروند و دربرخی فرآیندها ،همپوشانی دارند.

اجرای OHSAS 18001 ،که برخی به اشتباه از آن به عنوان گواهینامه HSE-MS ،یادمیکنندهمزمان با ایزو۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱  ،صورت پذیرد.
سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001 ، همانطور که از نامش پیداست درجهت حفظ و ایمنی افراد و کارمندان سازمان شما است ،بدین معنا که هر فردی که در سازمان یا مجموعه شما مشغول به کار است بایستی به طور مثال در فواصل تعیین شده ای ،معاینات دوره ای سلامت شوند تا هم خود شخص از وضعیت جسمی خود مطلع شود هم مدیریت مجموعه ،یامثلا میزان مخاطرات شغلی هر فرد را بررسی و درنهایت برنامه ایمنی واقدامات ایمنی مربوط به هرشخص را ارائه مینماید تا از بروز حوادث تا حدزیادی جلوگیری شود.

دریافت گواهی OHSAS18001 ،دربیان ساده تر ایمنی،تمامی افراد ذی نفع مستقیم یا غیر مستقیم ،در طی پروژه شما را دربرمیگیرد.

اجرای فرآیند های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 ،و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ‌ُ،ما به مدلی دست میابیم که اصطلاحا HSE نامیده میشود ، درواقع HSE-MS ،از قدیم بوده است اما با ظهور استاندارد ISO14001 ،و مدل OHSAS 18001 ،رشد یافته ولی هنوز برخی از آن به عنوان HSE یاد میکنند.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ،دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،واخذ مدرک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 ،به صورت همزمان سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،Integrated Management System نامیده میشود.

زمان اخذ گواهینامه OHSAS18001 ،شرایط دریافت مدرک OHSAS18001 در اینترنت عمدتا به صورت زیرجستجو میگردد.

اخذ گواهی ایمنی, گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی, گواهی سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای, مدرک OHSAS18001 , دریافت مدرک ایمنی بهداشت, اخذ گواهی OHSAS , دریافت مدرک IMS , اخذ ایزو , مدل 18001, گواهینامه OHCAC18001 , اخذ مدرک ایزو, هزینه گواهی ایمنی, قیمت ایزو ایمنی , هزینه گواهینامه OHSAS18801 , گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی, ISO14001, گواهینامه ایزو زیست محیطی, گواهینامه ISO14001, گواهینامه IMS, گواهینامه ایزو, گواهی نامه IMS, گواهی نامه ISO معتبر, گواهینامه HSE ,هزینه اخذ گواهینامه, زمان اخذ گواهی نامه ایزو, مدرک محیط زیست ،اخذ گواهی زیست محیطی, گواهینامه IMS ,گواهینامه محیط زیست چیست؟, ISO14001 چیست؟, چگونه گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی را بگیریم؟, چگونه گواهینامهHSE  بگیریم ؟, گواهینامه HSE چیست؟, چرا باید گواهینامه 14001 بگیریم؟, مراحل اخذ گواهینامه ISO14001 , شرایط دریافت مدرک ISO

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت