• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو

ISO10002

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002 ،همانگونه که ازنامش پیداس یک سیستم مدیریتی می‌باشد. زمانیکه قرار است یک فرآیند رابررسی وبه نحواحسن انجام دهیم وورودی وخروجی فرآیند رابشناسیم وتحلیل وارزیابی انجام دهیم تابرای انجام فرآیند به روش بهتری دست پیدا کنیم درواقع انجام آن فرآیند رامدیریت کرده‌ایم.

حال که بحث سیستم مدیریت پیش می‌آید ناخودآگاه ذهن سمت سیستمهای مدیریتی مطرح شده در سازمان استاندارد جهانی ، ISO ،می‌رود. بله صحیح است. سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ،یک استاندارد ایزو ،می‌باشد ودر سازمان استاندارد جهانی ، ISO استاندارد تدوین شده‌ای به نام ISO10002 ،دارد. البته باید بدانیم ISO10002 ،خود زیرشاخهای ازیک استاندارد ،اصلی ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ،می‌باشد. زیرا ISO10002 ،پس از دریافت شکایات و نظرات مشتریان ،مستقیما کیفیت را هدف می‌گیرد و درجهت رفع آن شکایت تلاش می‌کند به دلیل اینکه غالبا شکایت‌های رسیده و نظرات مشتریان درراستای کیفیت محصول/خدمت ارائه شده می‌باشد. براین اساس ایزو 10002 ،یک زیرشاخه از ایزو 9001 ،می‌باشد.

ISO10002 ،به عنوان یک استاندارد، برعکس استاندارد ISO9001 ،بلیت صدور گواهی نامه رسمی ،ندارد و گواهی نامه ایزو 10002 ،به صورت LOCAL یا Non Accredited صادر می‌شود واعتبار قانونی و وجاهت قانونی ایزو 9001 ،در جهت صدور گواهینامه ایزو ندارد. اما حدودا با نصف هزینه صدور گواهی ایزو 9001، گواهینامه ISO10002 ،هم صادر می‌گردد.

بسیاری ازافرادومشاوران از ISO10002 ،در راستای CRM ، فرآیند ارتباط با مشتری استفاده می‌نمایند، زیرا CRM ،به فرآیند ارتباط با مشتریان ،گفته می‌شود و ایزو 10002 ،و ایزو 10004 ،و ایزو10006 ،هم در راستای ارتباط با مشتری ،هستند.

پیاده سازی ایزو 10002 ،برای این موضوع لازم است بدانید اگرمجموعهای ایزو 9001 ،را به صورت کامل پیاده سازی نماید ایزو 10002 ،هم داخل ایزو 9001 ،پیاده سازی نموده است ونیازی به سیستم جداگانه نیست. اما بهرحال مجموعه‌ای که می‌خواهد ایزو 10002 ،را پیاده سازی نماید، طبعا ایزو 9001 ،را در قسمت رسیدگی به شکایت مشتریان/کارفرمایان بیشتروبهتروکاملتر پیاده سازی می‌نماید.

با ما در ارتباط باشید   44829133 44829531

متقاضیان اینگونه در اینترنت جستجو می‌کنند: 

سیستم مدیریت رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان/کارفرمایان ، ISO10002 ، سازمان استاندارد جهانی ، ISO ، ISO9001 ، سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 10002 ، ایزو 9001 ، گواهی نامه ایزو 10002 ، صدور گواهی ایزو 9001 ، گواهینامه ISO10002 ، CRM ، فرآیند ارتباط با مشتری ، ایزو 10004 ، ایزو10006 ، پیاده سازی ایزو 10002 ، اخذ گواهینامه ISO ، ISO10002 چیست؟ چگونه ایزو 10002 را پیاده سازی کنیم؟ 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت